EMNER

Den første danske jul

AALBORG:21. december 1979 fik bådflygtningebørnene en forsmag på dansk jul. Der blev holdt julestue med juletræ på Hotel Kong Frederik, hvor daværende Aalborg Stiftstidendes fotograf Grete Dahl var på pletten. Den indcirklede pige er dengang 17 årige Linh Dam, og til venstre for hende sidder en bror. Hun husker godt de mange danske julearrangementer og forventningerne til selve juleaften. - I Vietnam holder vi også jul. Men det er mere som det danske nytår. Man går ud på gaderne og oplever stemningen. Derfor blev Linh Dam og hendes venner meget forbløffede, da de oplevede de stille gader juleaften. - Når der allerede på forhånd var lavet så meget, kunne vi ikke forstå, hvor alle folk var henne. Ved midnatstide gik Linh Dam og hendes venner igen ud, og konstaterede forbavset, at der stadig ikke skete noget. Men så så de lys i Budolfi kirke. - Vi kravlede op på en mur for at se ind af et kirkevindue, for vi tænkte, at alle måtte være inde i kirken, mindes Linh Dam, og ler.