Den første million er hjemme

Stor velvijle hos investorer til at støtte golfbaneprojektl

LØGSTØR:Når initiativgruppen bag en ny golfbane syd for Løgstør torsdag præsenterer sine golfbaneplaner på et informationsmøde på Løgstør Parkhotel, er det med visheden om, at den første million kroner allerede er hjemme. Det er via et lån i et lokalt pengeinstitut. Banen til ialt 10 mio. kr. skal etableres på lejet jord, og derfor er det ikke muligt at få kreditforeningslån. Jorden ejes af Løgstør Kommune, der for få måneder siden købte de næsten 100 hektar af Raunstrupgårdens ejer. Lars Erik Bengtsson, der sidder i den otte mand store initiativgruppe bag golfbaneplanerne, glæder sig over, at de anlægs- og driftsbudgetter, der er præsenteret de finansielle investorer, er blev godt modtaget. - Vi har fået så mange positive tilkendegivelser, at vi her i de sidste par dage op til informationsmødet nok godt kan forvente, at yderligere aftaler omkring finanseringen falder på plads. Jeg tror, det er realistisk, at vi torsdag aften ville kunne offentliggøre navnene på et par investorer, siger Lars Erik Bengtsson. Stor vejvilje Han er meget positivt overrasket over den velvilje, initiativgruppen har mødt, når man har været ude for at snakke penge med nogle af dem, som kunne tænkes at ville skyde kroner i projektet. - Vi har faktisk kun mødt anerkendelse for det forarbejde, der er lavet, og det er naturligvis dejligt, siger han. De første 10 medlemmer af klubben er også tegnet. Ifølge Lars Erik Bengtsson er det torsdag, projektets bæredygtighed med hensyn til medlemmer skal afprøves. - Vi er meget fortrøstningsfulde med hensyn til den økonomiske side af sagen. Så nu er det meget vigtigt, at vi får tegnet nogle medlemmer til klubben. Mødet på torsdag bliver en stor indikator for interessen. Jeg vil være glad, hvis der dukker 100 op, men når det er sagt, så skal det også siges, at vi på forhånd har fået tilsagn fra en del, som dog ikke møder op torsdag. Men vi vil naturligvis blive skuffede, hvis kun 20 møder op til mødet. Så må vi nok konstatere, at interessen ikke er stor nok, siger han. På mødet vil der blive præsenteret en model til etablering af en bane, som betyder, at der allerede næste efterår kan spille på arealerne. - Det er klart, at vi ikke kan nå at anlægge en stor 18 hullers golfbane, men en lille såkaldt pay and play bane samt en driving-range kan vi godt nå, hvis vi snart kommer igang, siger han. Den 18 huller store bane kan tidligst stå klar i 2005, men det forventes, at der i anlægsperioden kan indgåes et samarbejde med nabo-golfklubberne. Udover initiativgruppen vil også Løgstør Kommune samt golfbanearkitekt Henrik Jacobsen orientere på mødet, hvor man kan høre om banens placering og hvad en golfbane f.eks. vil betyde for kommunens udvikling, handelsslivet, turistudvikling og ejendomsmarkedet. Der vil ligeledes blive informeret om krav til medlemsskab og prisen for at spille. Også for handicappede I øvrigt har initiativgruppen planer om, at banen i Løgstør skal gøres handicapvenlig. Det bliver dermed den eneste af sin art i Danmark. I norden findes der kun en handicapvenlig golfbane. Den ligger i Sverige og har stor succes. I bestræbelserne på at gøre banen brugbar for handicappede har initiativgruppen indgået samarbejde med Dansk handicapforbund.