Skolevæsen

Den første SFO blev 25 år

Fritidsordning på Hjørring Private Realskole fejret over tre dage

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Pæ­da­gog Bo­dil Ny­mark har også 25 års ju­bi­læ­um. Hun var med til at star­te SFO’en op.Foto: Carl Th. Poul­sen

HJØRRING:Der er blevet festet i tre dage for at fejre 25 års jubilæet i skolefritidsordningen på Hjørring Private Realskole. Tirsdag, onsdag og torsdag i denne uge markerede skolefritidsordningen sit 25 års jubilæum med forskellige aktiviteter for børn og forældre. I går stod den på Le Mans med alle skolens mooncars. Onsdag var der åbent hus for børn og forældre. Her sang skolens kor, der var kagemand til børn og voksne, og lærer i børnehaveklassen Louise Møller Pedersen og musiklærer Jörg Brüning stod for flere forskellige musikalske indslag. I den forbindelse var der også festtaler i anledning af jubilæet, som pædagog Bodil Nymark har en væsentlig del af æren for. Hun var med fra opstarten af skolefritidsordningen tilbage i 1982, hvor skolen var den første skole i Hjørring, der tilbød børnene i børnehaveklassen og de yngste klasser et tilbud efter skoletid. Idéen med fritidsordningen opstod dengang, fordi de to børnehaveklasser anvendte det samme lokale, og derfor måtte møde forskudt med tre timer pr. klasse. Der var et morgen- og et eftermiddagshold. Det var HPR’s forældrestøtteforening, der fik idéen, eftersom der hos flere familier var et behov for et tilbud til de yngste skolebørn efter de tre timers skolegang, man havde i børnehaveklassen. Tidligere havde forældrene sendt de yngre skolebørn tilbage i børnehaven efter skoledagen. HPRs skolefritidsordning startede op med 15-20 børn og har i dag 110 børn. Bodil Nymark fortæller, at skolepasningen i begyndelsen næsten var indrettet som et lille hjem, hvor personalet fungerede som en slags reserveforældre. Der var meget tid til det enkelte barn. Skolefritidsordningen i dag - med et stykke over 100 børn - bygger mere på forskellige legeaktiviteter for børnene, og tiden bruges på udvikling af børnenes sociale kompetencer.