EMNER

Den gamle hovedvej forskønnes

Masser af træer og genåbning af sidevej skal give den delte by mere hygge

SÆBY:Det er ikke mange år siden, at trafikken til og fra Skagen samt færgehavnen i Frederikshavn skulle igennem Sæby. Nu er langt størstedelen af bilerne ude på motorvejen. Men den gamle hovedvej gennem Sæby ligger der endnu. Nu langt mere fredelig, men stadig alt andet end køn. Og hvad værre er, så snitter den Sæby i to stykker. Midtbyen og de hav-nære kvarterer på den ene side, vestbyen på den anden. I teknisk udvalg er man opmærksomme på, at den gamle hovedvej har mistet betydning som væsentlig trafikåre, og forvandlingen af vejen er allerede i gang. Således er den anden af i alt tre rundkørsler på vejen p.t. ved at blive etableret. Og så venter vejstumperne mellem rundkørslerne. - Jeg ved, at forvaltningen har lavet et oplæg til forskønnelse. Dette oplæg skal vi se på mødet i teknisk udvalg på tirsdag, siger udvalgsmedlem Brian Pedersen (S). Han oplyser, at man formentlig vil plante masser af træer langs vejen i bestræbelserne på at gøre den mere hyggelig. Samme taktik har kommunen tidligere haft stor succes med, da Gl. Aalborgvej blev forskønnet for nogle år siden. En anden plan, der allerede er drøftet uformelt i udvalget, er at genåbne en del af sidevejene til den gamle hovedvej. Det kunne for eksempel dreje sig om Knæverhedevej, Toftevænget og Kløvermarken. - Målet er at få byen til at hænge bedre samme. Men også at ændre den gamle hovedvejs profil, så den kommer til at minde mere om en almindelig bygade med krydsende trafik. Det skal selvfølgelig gøres på en trafiksikker måde, siger Brian Pedersen. ”Operationerne” vil have en stor effekt er men er hurtige og billige at foretage. Derfor skal der ikke sættes formuer af på budgettet. I øvrigt regner Brian Pedersen med, at projektet gennemføres næste år. En hurdle kunne være, at en del af vejen fortsat ejes af amtet. - Men amtspolitikerne plejer at være velvillige, hvis de ikke skal op med pengepungen, siger Brian Pedersen.