Den gamle skole får sparekniven at føle

Forholdene for brugerne af den gamle skole i Sæby er kritisable - alligevel skal der spares penge

SÆBY:Hovedbygningen er stivet af for ikke at dratte sammen. En mellembygning skriger desperat på vedligeholdelse, og i gymnastiksalen er redskaberne plomberet, fordi de er farlige at bruge. Vinduerne er så dårlige, at de ikke kan åbnes, og rullegardinerne er gået i stykker. Forholdene for de mange brugere af den gamle skole i Sæby er elendige. Det vil ingen - heller ikke i byrådet - benægte. Alligevel svinger de folkevalgte nu sparekniven over skolen. Der skal snittes 100.000 kroner af budgettet, hvilket svarer til en besparelse på over 15 procent. Rømmes - I byrådet er der enighed om, at den gamle skole skal rømmes på et tidspunkt. Derfor synes vi ikke, at der er grund til at bruge alt for mange penge på den. Men besparelsen skal efter min opfattelse følges op af en beslutning om, hvad der skal ske med skolens brugere. Denne beslutning bør vi tage i år, siger formanden for kommunens børne- og kulturudvalg, Knud Hjørnholm (S). Udvalget drøfter på sit møde onsdag, hvordan besparelsen skal gennemføres. En mulighed er at spare på pedelhjælpen. P.t. har skolen 27 pedeltimer om ugen. Hvis timetallet barberes ned, vil forholdene på den stærkt nedslidte skole alt andet lige blive dårligere. En anden mulighed er at kræve flere lejekroner af brugerne. Det vil i så fald gå ud over Sæby Daghøjskole og/eller VUC. - Jeg ved endnu ikke, hvordan vi finder de 100.000 kroner. Men findes skal de, konstaterer Knud Hjørnholm. Undersøgelse Besparelsen modsvares i øvrigt af en tilsvarende bevilling, som byrådet øremærkede i forbindelse med budgetlægning i fjor. Disse penge skal bruges til forundersøgelser af, hvordan skolen kan afvikles til mindst mulig gene for brugerne. Herunder skal man finde ud af, hvor brugerne skal tilbydes lokaler i fremtiden, og hvad den gamle skole skal bruges til i fremtiden. - Byrådet har sat penge af til en forundersøgelse. Det tager jeg som udtryk for, at der er politisk vilje til at få skolen afviklet snarest muligt. Den vilje har ikke været til stede de seneste par år, men det er på høje tid, at vi får en afklaring. Andet kan vi ikke være bekendt, siger Knud Hjørnholm. Som mange vil vide sættes byggeriet af Sæbys nye bibliotek foran rådhuset i gang i år. Det ligger i kortene, at der senere skal bygges til, så nogle af den gamle skoles brugere, herunder musikskolen, kan blive naboer til biblioteket. Disse planer er dog stadig på idé-planet. - Jeg tør slet ikke spå om, hvad der kommer til at ske. Men jeg vil kæmpe for, at vi får en god debat om tingene og får truffet en beslutning i år, siger formanden for børne- og kulturudvalget.