Den gamle skole i Stenum skæmmer byen

Borgerne ser gerne en bygningsrenovering

STENUM:Den gamle skole i Stenum - lige over for det ny plejecenter - skæmmer byen. Derfor vil borgere gerne have den sat i stand. På et borgermøde i Stenum Forsamlingshus var skolen det store debatemne. Flere borgere pegede på, at Brønderslev Kommune bør gøre noget. Men problemet er at finde frem til ejeren af ejendommen, da han - ifølge Stenum-borgerne - har en postboksadresse på et hotel i Århus. Formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg, Karsten Frederiksen (K), der udgjorde panelet sammen med udvalgsmedlem Johannes Trudslev Pedersen (S), sagde, at det er svært at gribe ind. - Vi har haft sager andre steder, og må erkende, at det er svært for kommunen at gøre noget. Der skal være direkte fare for, at bygningen kan styrte sammen, understregede Karsten Frederiksen. Karsten Frederiksen lovede dog at se på sagen. Ove Badsberg kunne fortælle, at hækken ved ejendommen gror ud over fortovet, så fodgængere må gå ud på vejen. Per Clausen efterlyste en cykelsti mellem Stenum og Brønderslev. - Det er farligt at cykle på på strækningen, sagde han. Karsten Frederiksen kunne dog ikke love en cykelsti. - Det kan der ikke skaffes penge til, sagde han. Per Clausen efterlyste en Tele-Taxa-ordning mellem Stenum og Brønderslev. - Jeg tager undertiden den sidste bus, og der er kun mig med bussen. Det var mere rentabelt med mindre busser eller en Tele-Taxa-ordning, påpegede han. Borgere efterlyste også bump på Bogfinkevej, hvor der køres ret stærkt. Ligeledes blev der peget på, at krydset Højenvej-Løkkenvej bør sikres. Der blev også efterlyst bedre skiltning til motorvejen. - Folk ved ikke, hvilken vej, de skal tage ud til motorvejen, bemærkede Jens Dybro, der har bondegårdsferie i Stenum. Per Clausen mener, at Brønderslev Kommune i højere grad bør satse på IT-løsninger. - Når der alligevel graves kabler ned til institutioner kan der også graves kabler ned til borgere, så der er mulighed for hjemme-arbejdspladser, kabel-tv med mere. Karsten Frederiksen sagde, at det er en ting, der skal ses på. Det er Karsten Frederiksens opfattelse, at oplandsbyerne skal være kønnere. - For at tilgodese oplandet har vi også afsat en speciel pulje til oplandsbyerne på 250.000 kr. Johannes Trudslev Pedersen spurgte borgerne, om de mener, at der er behov for byggegrunde i Stenum. Han henviste til, at der er to grunde, der har ligget i 18 år. Niels Larsen sagde, at der er et område, der er gjort klar til bebyggelse, hvis der melder sig interesserede købere. Johannes Trudslev roste i øvrigt borgerne i Tolstrup-Stenum for deres engagement for byen. - Kommunen havde nok set anderledes ud, hvis alle borgere var så aktive som jer i Tolstrup-Stenum, bemærkede Johannes Trudslev Pedersen. Han efterlyste samme indsats i Brønderslev by, som den, man oplever i oplandet. Karsten Frederiksen lovede, at repræsentanter for teknik- og miljøudvalget jævnligt vil komme rundt til oplandsbyerne. - Vi vil ikke kun komme rundt hvert fjerde år, når der er kommunalvalg, men jævnligt tage rundt til kommunens byer, sagde han. Der var ca. 40 til borgermødet, som Tolstrup-Stenum Borgerforening havde taget initiativ til.