Hirtshals

Den gamle Station i god gænge

HIRTSHALS:Samtidig med, at der for tiden er stærk fokus på et kommende nyt Kulturhus, lever og fungerer byens eksisterende kulturhus stille og roligt.Betegnelsen kulturhus om "Den gamle Station" står for bestyrelsens regning, men fakta er, at stationen har haft et godt år med fremgang over hele linjen. Det fremgik af bestyrelsens beretning, da der var generalforsamling tirsdag. - Regnskabet viser et overskud, der gør, at det igangværende vedligeholdelsesprogram kan fortsætte. Den flittige brug af lokaliteterne slider naturligvis også på dem. Derfor er der til stadighed brug for nyanskaffelser og vedligehold såvel inde som ude, sagde formanden Preben Andreasen. Salen har i årets løb været udlejet 55 gange. -Mest gælder det familiefester, skolejubilæer, svendegilder mv. men også efterløns- og pensionistaktiviteter, danseaftener, kunst-udstillinger, julestue og vælgermøder bruges den til. - Allerede nu er der knap 40, der har lagt billet ind på lokalerne for den kommende sæson, oplyste formanden. Han glemte ikke at nævne de mere faste lejere som Radio Hirtshals, der jo har til huse på førstesalen. - Den gamle Station danner således ramme om en bred vifte af folkelig kultur, fastslog formanden. På generalforsamlingen var alle valg til bestyrelsen genvalg. Per Vestergaard og Dorthe Bærentsen valgtes til suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig straks med Preben Andreasen som formand, Arne Olsen som næstformand, Lise Andreasen som kasserer, Jette Myglegaard som sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer er Mie Olsen, Tove Nielsen, Mette Vestergaard og Svend Ravn. Den gamle Station styres i det daglige af stationsbestyrerne Mie - og Arne Olsen, som sammen klarer alle viceværtsfunktioner, mens det tillige er Mie Olsen, der står for at holde styr på bestillinger og udlejninger. - Den gamle Station er altså inde i en god og stabil gænge.Der er dog én ting, vi godt kunne ønske os. Lidt flere medlemmer til at bakke op. I dag er medlemskredsen på ialt 35, som fordeler sig på både firmaer og private, konkluderede Preben Andreasen.