EMNER

Den gamle Station i Hirtshals er truet af lukning

Det knager i Den gamle Stations økonomi. Den selvejende institution i Peder Rimmensgade har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling torsdag 23. september.

Der er kun ét punkt på dagsordenen: lukning af Den gamle Station. Stedet huser blandt andet radio Skaga FM. En af de faste lejere, Station Viktor, er smuttet og den resterende udlejning til familiefester og arrangementer bidrager med for lidt til at skabe en sund økonomi. - Det er en meget alvorlig situation, siger næstformand Jette Myglegaard. Hun understreger, at en lukning har været undervejs længe. - Selv hvis vi havde fastholdt vores lejemål på første sal, trænger bygningen til en større renovering og en opgradering af blandt andet køkkenet, som vi ikke har råd til, siger Jette Myglegaard. Lokalerne lejes ud til familiefester, men køkkenservice og køkkenfaciliteter er ikke længere tidsvarende. - Hvis vi fik 100.000 kroner til renovering, ville vi komme langt. lyder Jette Myglegaards vurdering. Den Gamle Station har ikke søgt om tilskud. Hvis Den Gamle Station lukker , har Hjørring Kommune forkøbsret. Hvis kommunen ikke ønsker at købe, skal Den Gamle Station sælges. Kommunen har givet et afdragsfrit lån på 800.000 kroner til den selvejende institution. Dette lån skal indfries, hvis bygningen sælges. Et eventuelt overskud går til kommunen, som dog skal bruge det til almennyttige formål, svarende til Den Gamle Stations formålsparagraf.