Den glemte mindesten i Aalbæk

Der mangler stadig penge til en natursten til A.P. Gaardboes minde

AALBÆK:Man skal kigge godt efter for i det lille anlæg over for den gamle kro i Aalbæk at få øje på mindestenen for lokalhistorikeren A.P. Gaardboe. Der er trods flere års arbejde og trods den kendsgerning, at den lokale kunstner Christian Svendsen længe har været færdig med et relief i bronze af hovedpersonen, nemlig endnu ikke opsat en sten. Der har også været samlet penge ind, men så er der heller ikke sket mere, siden NORDJYSKE i august 2002 skrev, at nu er det lige før... - Vi regnede den gang med hurtigt at kunne finde en natursten på minimum to meters højde, som vi kunne få gratis. Det lykkedes ikke, og siden er der ikke rigtig sket mere i Sagen. Vi har en del af de cirka 30.000 kroner, der skal til for at dække udgifterne til transport med mere, men da det ikke er lykkedes os at finde de sidste penge, står sagen stille. Det siger skagboen Hans Nielsen fra Historisk Samfund for Vendsyssel. Han var en af kræfterne, der arbejdede med projektet, som faktisk er nået ret langt. - Christian Svendsen er jo færdig og har fået sine penge, så vi mangler bare lige de sidste penge til en sten, som vi nok må købe. Skulle nogen have lyst at bidrage, er de meget velkomne, siger Hans Nielsen, der kan træffes på biblioteket i Skagen. Det har irriteret en del i Aalbæk, at mindestenen endnu ikke er sat op, og der har været alternative forslag. - Det har været foreslået at placere Christian Svendsens 90 centimeter høje og runde relief på en mur i Aalbæk, men hvor er der lige sådan en mur det rigtige sted. Det bedste ville være en sten i anlægget overfor kroen, som det hele tiden har været meningen, siger Hans Nielsen. Ideen til at rejse en mindesten for A.P. Gaardboe blev fostret af forhenværende skoleinspektør Børge Holdt Madsen, Frederikshavn, der også repræsenterer Frimurerlogen i Frederikshavn, som A.P. Gaardboe var medlem af. Lokalhistorikeren levede fra 1825-1895 og var en legende i vendsysselske topografi og lokalhistorie. Uden egentlig skolegang indsamlede han gennem folkemindeoptegnelser og arkivstudier en kolossal viden om Vendsyssels historie. Han lavede store historiske beskrivelser af Raabjerg Sogn, Tversted Sogn, Elling Sogn og Skagen Landsogn. Endvidere foretog han mange historiske undersøgelser for Rigsantikvaren. A.P. Gaardboe var formand for Raabjerg Sogneråd i 20 år og bestred i 30 år posten som opsynsmand ved Aalbæk Redningsstation. Da Vendsyssel Historiske Museum blev oprettet i 1889 var han blandt initiativtagerne. En sådan indsats må kunne udløse en mindesten.