Den gode historie skal blot fortælles

Råmaterialet ligger klar lokalt - lige til at formidle, siger sekretariatschef

FREDERIKSHAVN:Gode historier bliver ekstra gode, når de bliver fortalt videre - ligesom det ofte er fortællerens natur at ville ud med en historie. Og forudsat at historien altså er god nok, er succes'en i hus.. Sammen med Arbejdsmarkedets Feriefond, der har skudt 2,5 mio. kroner i hele projektet, skal Toppen af Danmark med 400.000 kr. på bogen - som ét af fire udvalgte områder i landet - deltage i udviklingsprojektet Den gode Historie, der blev skudt i gang i efteråret 2003 og løber frem til sommeren 2005. Frederikshavn Turistbureauer deltager, sammen med 11 andre turistbureauer på Toppen af Danmark. De tre andre udvalgte områder er Odsherred, Møn og Søhøjlandet. - Formålet med projektet er at sætte den bredspektrede historiefortælling i system. Og ved at indsamle information, opdyrke nye historier, samt sikre produkt- og kompetenceudvikling er vi godt i gang, siger Birgitte Christensen, der er sekretariatsleder på Toppen af Danmark og koordinator for den gode historie. Med indsamling af information menes, at koncentrere sig om de steder, hvor der allerede findes gode historier, og så organisere historierne. - At opdyrke ny historier betyder ikke at opfinde dem kunstigt, men at få taget initiativ til at få de historier fortalt, der ikke tidligere er blevet fortalt om og i lokalsamfundet. F.eks. har vi fået en kartoffelavler i Vildmosen til at fortælle om tidligere tiders kartoffelavl og hvordan erhvervet har det i nutiden. Et andet eksempel er en minkavler fra Sæby, der åbner sin virksomhed og fortæller om minkavl. Både kartoffelavleren og minkfarmeren har afsæt i de autentiske miljøer - men nu er de blever sat i system og tilgængelige, siger Birgitte Christensen. De næste to trin i Den Gode Historie hedder produktudvikling og kompetenceudvikling. - Her har vi bl.a. netop holdt i seminar, hvor de gode fortællere, hvoraf vi på Toppen af Danmark har 40, har kunnet hente inspiration og udveksle erfaringer, så på den måde har vi fået strikket et netværk sammen. Her har professionelle skuespillere og guides f.eks. skuespilleren Finn Bredahl Jørgensen og guiden Hanne Åvang fra Skagens Museum fortalt om, hvordan man står man foran en forsamling og, hvordan man lærer at få folk til at lytte. Og i september indkalder vi igen fortællerne, så vi kan gøre status og se, hvordan er det gået og hvad der kunne gøres anderledes og bedre, siger Birgitte Christensen. I Frederikshavn bærer bl.a. forvalteren på Knivholt, Olav Madsen, og Torben Kofoed fra Niels Juels kanoner, rundt på gode historier, der skal fortælles videre. Men historien om Den Gode Historie handler selvfølgelig om at trække turister fra ind- og udland til landsdelen. Med gode historier. - Det fjerde og sidste trin er kompetenceudvikling af frontpersonalet. Det er alle dem der møder gæsten og turisten først, nemlig personalet ved skranken i turistbureauet, receptionisten på hotellet og dé, der står ved tjek-in på campingplads. De har den første kontakt med publikum. De skal gøres til ambassadører for den gode historie og fortælle vore gæster, hvilke oplevelsesmuligheder der ligger i lokalsamfundet, siger Birgitte Christensen. Hun har meget nemt ved at fortælle, hvorfor den gode historie er vigtig på Toppen af Danmark. - Den gode historie er ikke et kulisseprodukt. Det er den pensionerede kystfisker fra Hirtshals, biavleren på Læsø og forvalteren på Knivholt..Turisterne er dybest set ens overalt. De vil tæt på lokalmiljøet for at få en god oplevelse. Dét kan den gode historie som projekt være med til at formidle og derved give gæsterne fornemmelsen af at have fået en indsigt i lokalsamfundet. Og dét kan vi blive meget bedre til - og rammerne, dem har vi udstukket med dette projekt, siger Birgitte Christensen.