Den gode ide skal søges ude på markedet

Kun et fåtal fra universitetets forskningsmiljø formår at omsætte ny teknologi til forretning

AALBORG:Det er en fejltagelse at tro, at forskermiljøerne ved Aalborg Universitet fungerer som udklækningscentral for nye virksomheder. Investeringschef Steen Palle, NOVI Innovation, gør op med myten om, at der udspringer en masse iværksættere fra forskernes rækker. - De findes, men de er få. Sagen er jo, at forskningsresultater eller patenter først bliver til forretning i det øjeblik, at nogen er parat til at betale for de nye muligheder, der tilbydes. De gode ideer opstår ude på markedet, når ny teknologi bliver af værdi for andre. Og det er vel at mærke ikke en eller anden objektiv værdi, men kun hvad andre rent faktisk er parat til at betale for, påpeger Steen Palle. - Dybest set er kunderne jo bedøvende ligeglade med det umiddelbare resultat af forskningen - om det er bio- eller nanoteknologi. Der skal være nogen, der kan se de forretningsmæssige muligheder, og det er sjældent, at en forsker kan gabe over hele processen, tilføjer Steen Palle. 100 projekter om året Kravet om det værdiskabende er også årsag til en benhård sortering af de godt 100 forslag til nye virksomheder, som NOVI Innovation årligt bliver præsenteret for. 60-70 ryger i første omgang, fordi de ikke opfylder kriterierne for investering, og i den sidste ende slipper kun 8-10 af dem gennem nåleøjet. Ud over at være værdiskabende skal ideen være enestående, den skal kunne beskyttes med patent eller i kraft af teknologisk forspring, og endelig skal den have et stort internationalt markedspotentiale. - Nogen tror, at vi er sat i verden for at yde støtte nye, vidensintensive iværksættere, men for os er der tale om investeringer, og derfor kan vi kun gå ind i projekter, der er kommercielt bæredygtige hele vejen igennem. Vores ekspertise består netop i at kunne vurdere, om ideerne rummer noget værdiskabende, forklarer Steen Palle. - En del af vores mission er selvfølgelig at dele den viden med universitetet, så studerende og forskere får en større forståelse for, hvad der skal til for at gøre ny teknologi attraktiv på markedet. Vi holder en tæt kontakt til universitetets forskningsmiljøer for at følge med i, hvad der præsteres. - Samtidig er vi til stede via universitetets iværksætterorganisation Kickstart, og vi forsøger at binde de forskellige dele af iværksættermiljøet sammen. en viden videre til Alligevel Derudover fungerer NOVI Innovation som brobygger mellem forskningen og de miljøer, der kan se mulighederne på markedet. Kandidater værdifulde Men selv om universitetet kun spiller en mindre rolle direkte som fødekilde for nye virksomheder, så har forskningen og måske frem for alt uddannelsen af nye kandidater enorm betydning for udviklingen i erhvervsliv,et fastslår Steen Palle. - Forskningen er jo med til løbende at udvide den vidensmasse, som erhvervslivet kan trække på. Og ved at få universitetsuddannede ud på mindre virksomheder opstår der noget nyt. I mange firmaer er det velkendte den største fjende i udviklingen. Tingene bevæger sig ikke, og derfor er der brug for rebeller, der tør gå på tværs af den herskende orden, fremhæver Steen Palle. Hvor de relativt få enkeltvirksomheder, der udspringer af universitetsmiljøet, fungerer som små dryp, serSteen Palle kandidatporoduktionen, som den bølge der for alvor skaber nyt.