Den grønne omstilling

LANDBRUG:Den tidligere regerings miljø- og landbrugspolitik har været katastrofal - ikke bare for naturen og vores grundvand, men også for landbruget. Man har undladt at understøtte udvikling og fremtidssikre dansk landbrug. Nye tal viser, at landmændenes brug af sprøjtemidler bare stiger og stiger. Vi er nødt til at sikre rent drikkevand, rig natur og et holdbart landbrug gennem en grøn omstilling af landbrugserhvervet. Omstillingen skal ske i samarbejde med landbruget. I dag er erhvervet hverken økonomisk eller miljømæssigt bæredygtigt, og den udvikling skal vi i fællesskab vende, så dansk landbrug i fremtiden bliver et profitabelt erhverv uden at belaste miljø, klima og natur. Landbruget vil gerne den grønne vej. Derfor skal vi sigte efter, at løsningerne kommer alle parter til gode. Regeringen har varslet en ny landbrugskommission, og her får landbruget mulighed for at bruge deres indflydelse og lægge deres løsninger frem. Gennem dialog og samarbejde kan vi gennemføre den grønne omstilling og sikre rent drikkevand og rig natur uden at ødelægge landbrugserhvervet.