Brovst

Den Gule Cafe til debat

BROVST: På socialudvalgets møde onsdag skal politikerne drøfte den fremtidige drift, eventuelt lukning af Den Gule Café i Mølleparkcentret. Fælleskøkkenet, som hidtil har leveret maden til cafeen, har ønsket at trække sig ud af driften. I første omgang var det vedtaget at lukke cafeen i weekenderne, hvor det er dyrest at drive den, men beslutningen blev udskudt. Maden i cafeen sælges til 43 kr. pr. portion, samme pris som et måltid leveret i brugerens hjem. Da udsalgsprisen for maden er 45 kr. pr. portion, giver driften underskud. Da Fælleskøkkenet i fremtiden vil afregne for antal leverede enheder til cafeen, ikke for solgte enheder i cafeen, giver det en stor usikkerhed i driften, da salget varierer meget. Ældrechef Malene Frydendal har udarbejdet et notat, som gennemgår de forskellige muligheder for drift, med fordele og ulemper: Brugerdrevet, drift ved ekstern leverandør, ved nuværende personale, ved Mølleparkcentrets faste personale, weekendlukning med bestillingsmad i weekenderne, og endelig lukning af cafeen. ing