Den gule fare er fortsat aktuel

Det var vinteren 1944/45 på Dalum Landbrugsskole. Vi var godt 100 mejerister og 200 landmænd forsamlede til foredrag af en lærer fra Askov.

Der var dødstille de to og en halv time han talte. "Vi går nu ind i krigens sjette år," indledte han på sin stille alvorlige måde. Anden Verdenskrig kunne man se ende til på. Derimod talte han om "Den gule Fare". Emnet er mere aktuelt end nogensinde. Diktaturstaten Kina har opstillet mere end 500 missiler rettet mod mål i Taiwan. Selv under denne trussel vedtog Taiwans regering storsindet under forslag af præsident Chen Shui-bian 10. november 2004 en række initiativer til venskab og samarbejde tværs over Taiwan Strædet. Kinas Nationalforsamling svarede for et par uger siden med at vedtage en lov, som giver Kina ret til med militærmagt at underlægge sig Taiwan. Det gav England kolde fødder med henblik på ophævelse af våbenembargoen mod Kina. Formentlig tænker man på Kinas kraftige militære "beredskab" ved den tidligere kronkoloni Hong Kongs demonstration for demokrati for få måneder siden. Danmarks udenrigsminister, Per Stig Møller(PSM), der var på vej til Brüssel med mandat til at støtte Galliens Hane til ophævelsen, erklærer, at nu kan det jo ikke bliver før til juni - som om det gør nævneværdig forskel! Enhver våbenleverance støtter Kina i at sætte Verden i brand, som det vil ske ved at angribe Taiwan. PSM går ind for "Eet-Kina" og er derved med til at tvinge et folk, som har kæmpet sig fri og har udviklet et mønsterværdigt samfund, tilbage til diktatur og undertrykkelse. Skønt PSM er opvokset i dansk frihed og højskolemiljø og optræder som borgerlig politiker, må man spørge: Skjuler der sig i PSM alligevel en rød maoist? FN er en international pagt, som bl.a. Taiwan var med til at stifte. FNs formål er gensidigt at komme et medlem til undsætning, hvis det skulle blive angrebet. Besynderligt nok blev Taiwan slettet som medlem af FN i 1971, og er trods mange ansøgninger ikke blevet genoptaget. Derfor rejser sig spørgsmålet: Når FN slettede Taiwan i 1971 og siden hårdnakket, bl.a. støttet af Danmark, har nægtet genoptagelse, var det så en velbetænkt, langsigtet skurkestreg? Taiwan er ikke medlem. Så kan FN vaske sine hænder og passivt se til, medens Kina ordner et såkaldt "indre anliggende" - og naivt lukke øjnene for "Den gule Fare".