Trafikulykker

Den halve sejr er i hus

Fodgængerstriber på Hadsundvej i Vejgaard trukket op. Nu mangler de kun på cykelstier.

Thue Ørberg og sønnen Anton på vej over Hadsundvej, hvor der også er livlig trafik af cyklister. Arkivfoto: Grete Dahl

Thue Ørberg og sønnen Anton på vej over Hadsundvej, hvor der også er livlig trafik af cyklister. Arkivfoto: Grete Dahl

Det nytter at give lyd fra sig. Sådan oplever Thue Ørberg, Hirsevej i Vejgaard, det. Fodgængerfeltet over Hadsundvej ved Doravej er nu genetableret. Striberne på kørebanen er netop malet op igen, selv om Michael Fjorback, sagsbehandler hos Trafik & Veje i Aalborg Kommune, for 14 dage siden meddelte, at feltet var nedlagt. Han henviste til, at man i kommunen mener, at fodgængerfelter på frie strækninger giver falsk tryghed. Thue Ørberg, far til to drenge på henholdsvis 5 og 11 år, beklagede sig i NORDJYSKE Stiftstidende over nedlæggelsen af feltet, efter at han samtidig havde rettet henvendelse til Trafik & Veje. Overgangen blev nedlagt i forbindelse med etableringen af cykelstier i begge sider af kørebanen. Begge drenge benytter fodgængerovergangen til skole og til børnehave. Selv om Thue Ørberg glæder sig over, at striberne igen er malet op, er han dog ikke helt tilfreds. - For at det hele skal fungere, mangler fodgængerstriber over cykelstierne, samt at man genetablerer de orange fodgængerblink, som blev fjernet for et års tid siden. - Det er især vigtigt med striber på cykelstien, da fodgængerne ellers meget let kan komme til at stå ude på vejen og ikke kunne komme ind på fortovet, hvis der kommer en større mængde cyklister til eller fra universitetet, siger han. - Jeg har megen respekt for jeres projekt cykelmotorvej, men lige præcis her, er man efter min mening nødt til at gøre en undtagelse. Meget gerne kombineret med f. eks. brosten til at markere, at forgængerne har 'forkørselsret', skriver han i en ny henvendelse til kommunen. Herfra har han allerede modtaget meddelelse om, at han må vente på svar til medio august, da sagsbehandleren på området er på ferie.