Bratten

Den helt store WC-massakre

Der bliver meget længere mellem de offentlige toiletter i Frederikshavn Kommune i 2010.

Teknisk udvalg skal finde besparelser, og det betyder nu, at en række offentlige toiletter lukkes. Sparekniven rammer toiletterne på Haulundsvej i Sæby, Krøgen 20 i Bratten, Nordre Strandvej 66 i Frederikshavn (nord for Rønnerhavnen), pruttønden på p-pladsen ved Parallevej i Frederikshavn, toilettet på Skagensvej 422 i Jerup, det ene af to toiletter i Professorens Plantage i Sæby, Frederikshavnsvej ved Svalereden, Harald Lunds gade i Frederikshavn, Stationsvej 8 i Aalbæk og toilettet på p-pladsen ved Østkystvejen, Sørå. Toilettet ved vandtårnet på Markvej i Skagen holdes kun åbent om sommeren. Desuden kommer toiletvognene ved Skagbanke 79 i Skagen og Torvepladsen i Skagen ikke op i 2010. Teknisk forvaltning lægger endvidere op til at opsige aftaler om offentlige toiletter i private ejendomme i tilknytning til Frederikshavnergrillen i Plantagen og på Søsportshavnen i Frederikshavn. Toilettet ved stranden nord for Strandby Havn lukkes muligvis også. Men først skal der laves en aftale om henvisning af strandgæster til havnens toiletter, fordi der skal være toiletadgang for at opretholde blåt flag på stranden. De offentlige toiletter på Hirsholmen, i Pakhuset i Hulsig og i Trafikcenter Sæby Syd udgår af spareforslaget. I alt spares en mio. kr. i driftsudgifter ved toiletlukningerne.