Den Holdbare Samfundsøkonomi

Fakta om anbefalingerne fra de uafhængige økonomiske vismænd: Efterløn Afskaf den og lad danskerne selv betale, hvis de vil forlade arbejdsmarkedet tidligt. Samfundet bør ikke belønne folk for at gå tidligt på pension. I stedet skal førtidspensionssystemet reformeres for at give nedslidte mulighed for at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Slå det sammen med en generel pensionsreform, hvor man også ser på den statiske pensionsalder på 65 år. Dagpenge Lad satsen falde i takt med ledighedens længde. Det vil anspore ledige til i højere grad at søge job. Aktivering af ledige Aktiveringen af ledige skal i højere grad ske målrettet mod det behov, som virksomhederne efterspørger. Det offentlige vil på den måde få mere for pengene til aktivering. Indvandrere Indvandrere skal integreres bedre på det danske arbejdsmarked. Skat Sænk skatterne på lønindkomst yderligere, især topskat og mellemskat. Det vil øge arbejdsstyrken. Nye skattekilder kan være fast ejendom og jord. [ Forskning På sigt bør der bruges flere penge på forskning. Globaliseringen gør, at Danmark i fremtiden skal konkurrere om de samme kunder og om de samme varer som de nye markedsøkonomier, der kan producere billigere. Derfor er udvikling og ny viden centrale elementer, hvis Danmark skal bevare sin position som et af verdens rigeste lande. /ritzau/