Frederikshavn

Den holder ikke

BUDGET:Socialdemokraten Bo Rune Jensen har den opfattelse, at nedskæringerne på debløde områder i budgettet for 2004 kun er en følge af det faldende børnetal. Den holder ikke. Pr. 1. januar 2004 nedskæres den kommunale lønsum med 5 millioner kroner, og pr. 1. januar 2005 med yderligere 8 millioner kroner. Hvis vi regner med, at der går ca. fire stillinger på en mio, så skal der alene som følge af disse besparelser fjernes ca. 50 stillinger. Socialudvalget og Børne - og ungdomsudvalget råder over ca. 75 pct. af lønsummen, så hvis nedskæringerne fordeles i forhold hertil, betyder det ca. 35 par hænder færre til at tage sig af de ældre, passe og undervise børnene. Dertil kommer, at der nu for andet år i træk ikke kompenseres for inflationen i de budgetter, der meldes ud til skoler og institutioner. Disse nedskæringer suppleres så af mere specifikke begrænsninger i lønsummen - stadig uafhængigt af det faldende børnetal. F.eks skæres der yderligere i lønsummen til daginstitutioner og klubber.