DEN KOLDE KRIG

I stiftelsesdokumentet for "Komitéen til oplysning om Danmark under Den Kolde Krig" hedder det blandt andet: - Komitéens formål er at virke for udbredelsen af viden om forholdene i og omkring Danmark under Den Kolde Krig og fremme forståelsen herfor blandt nuværende og kommende generationer. Komitéen ser det som en særlig opgave at kaste lys over den indre kamp om Danmarks placering under Den Kolde Krig.