Lokalpolitik

Den kommunale økonomi bliver fulgt meget tæt

SÆBY:Sæby Kommunes økonomi bliver fulgt tæt året igennem - og det vil den også blive næste år, fremgår det af 2005-budgetforslaget. Ligesom mange andre kommuner mærker Sæby et stigende pres på både overførselsindkomster og den demografiske udvikling. - For at have mulighed for at reagere på en ændring i udgiftspresset, så ressourcerne kan kanaliseres derhed, hvor behovene er, har Sæby Kommune en økonomi-rapporteringsrutine, som sikrer en tidsmæssig sammenhæng mellem økonomi-rapporteringen og fagudvalgenes og byrådets behandling af forvaltningernes vurderinger, oplyses det i en tyk bog om budgetforslaget. I den forbindelse udarbejdes der årligt økonomistattus to gange samt to udførlige økonomirapporter.