Den kommunale skilteskov skal plantes om

Kommunesammenlægningen betyder, at kommuneskilte, skilte på biler, bygninger og logoer på tøj skal skiftes

75 kommuneskilte skal skif­tes pr. 1. ja­nu­ar, og ikke før. Det be­ty­der, at der egentlig skulle sen­des mand­skab på ar­bej­de på årets før­ste dag, for at skif­te skil­te som det­te ud, så alle kan se, at de kø­rer ind i Aal­borg - og ikke Hals - kom­mu­ne. Men det er for dyrt. Ar­kiv­fo­to: Kim dahl hansen

75 kommuneskilte skal skif­tes pr. 1. ja­nu­ar, og ikke før. Det be­ty­der, at der egentlig skulle sen­des mand­skab på ar­bej­de på årets før­ste dag, for at skif­te skil­te som det­te ud, så alle kan se, at de kø­rer ind i Aal­borg - og ikke Hals - kom­mu­ne. Men det er for dyrt. Ar­kiv­fo­to: Kim dahl hansen

AALBORG:Når kommunesammenlægningen er en realitet 1. januar 2007, så bliver kommunen ikke bare beriget med bløde sandstrande, Lille Vildmose og andet flot natur, der følger også en større skilteskov med den nye kommune. En skilteskov, der i stor stil skal omplantes, for Nibe, Hals og Sejlflod skifter navn til Aalborg Kommune, ligesom forvaltninger skifter navn, rådhuse bliver til borgerservicecentre og amtslige institutioner bliver kommunale. Det betyder blandt andet, at et utal af skilte ved bygninger som kommunen har cirka 300 af, skiltning på biler, logoer på beklædning, og skilte ved kommunegrænser skal skiftes. Der er tale om en meget stor opgave, understreger kommunikationskonsulent i borgmesterens forvaltning Lotte Birk, der har lavet en prioriteret oversigt over de skilte, der skal skiftes. En løselig optælling af skilte på bl.a. maskiner, 13 folkeskoler i Nibe, Hals og Sejlflod viser, at der er tale om et firecifret antal. De 75 kommuneskilte har høj prioritet. - Det er klart, at med kommuneskiltene, er det ikke fedt, at der står Sejlflod Kommune 3. januar eller 3. februar, siger Lotte Birk, der tilføjer, at mange skilte først kan skiftes ud mellem 31. december og 1, januar. Det er teknisk forvaltning eller rettere Entreprenørenheden, der står for at skifte kommuneskiltene ud. Afdelingsleder i teknisk forvaltning, Henrik Jess Jensen, fortæller, at der skal mandskab på arbejde 1. januar. - Der vil ske det, at de steder, som det nye Aalborg kommer til at omfatte, der vil vi sætte skilte op, så der kommer til at stå Aalborg Kommune, siger Henrik Jess Jensen, der tilføjer, at man laver meget af opgaven inden, men i sagens natur først skifter skiltene ud 1. januar. Det sker ved at skifte skiltet i galgen, som det hedder. Det er op til de enkelte forvaltninger at sørge for den rigtige skiltning. Kommunikationskonsulent Marianne Lund fra socialforvaltningen, der fremover kommer til at hedde familie- og beskæftigelsesforvaltningen arbejder på højtryk i øjeblikket. I familie og beskæftigelsesforvaltningen skal der laves skilte til cirka 15 administrationsbygninger samt cirka 21 amtslige institutioner. Hun kan dog ikke garantere, at alle skilte er klar til 2. januar. - Vi håber på, at få alle væsentlige skilte på plads, men jeg tror, at skiltene på de amtslige institutioner først skiftes i 2007, også i erkendelse af, at brugerne stadig ved, hvor de skal hen, selvom der står Nordjyllands Amt. Også logoet på brevpapiret skal i sagens natur skiftes ud både fordi amtslige institutioner bliver kommunale, og fordi kommuner og forvaltningen skifter navn. - Der gør vi det, at vi skifter forvaltningsnavnet ud mellem jul og nytår, siger Marianne Lund om situationen vedrørende familie- og beskæftigelsesforvaltningen. Ændringen ligger klar i computeren, så den operation hurtigt kan overstås. Aalborgs nuværende logo kører videre på det nye brevpapir. Hos ældre- og handicapforvaltningen er kommunikationskonsulent Anders Lystrøm ved at skabe sig et overblik. - Det drejer sig om noget, der ligner 200 skilte, det er et slag på tasken, siger han. Logoet på tøjet skal også skiftes, så der står Aalborg Kommune, men lige netop den opgave har ikke første prioritet, i første omgang gælder det om, at borgerne kan finde rundt. - Tøjet bliver nok ikke skiftet over night, siger Anders Lystrøm. Pris på skiltene Det koster at skilte med de nye tider, og i dag skal forretningsudvalget tage stilling til en bevilling til blandt andet udskiftning af skiltene. Der afsættes i alt 260.000 kroner til skiltning, hvoraf der går 100.000 kroner til familie- og beskæftigelsesforvaltningen og 100.000 kroner til ældre- og handicapforvaltningen.