EMNER

Den kommunale snerydning er heller ikke for god

LØKKEN-VRÅ:Private borgeres snerydning - eller mangel på samme - blev drøftet i spørgetiden efter kommunalbestyrelsesmødet i Løkken-Vrå mandag aften. Det var Keld Emil Damsgaard (V), der ville høre, hvad kommunen gør, når en grundejer ikke udfører sin borgerpligt med sneskovl og strøsalt. - Jeg har fået mange bemærkninger og deler borgernes indstilling. Har kommunen gjort noget?, spurgte han. Kim Bach (G), formand for teknisk udvalg, forklarede, at medarbejderne fra teknisk forvaltning holder et vågent øje med snerydningen, når de færdes rundt i kommunen. - Hvor der ikke er ryddet, krydser de af på et skema og smider ind til den pågældende med besked om at de kommer på tilsyn igen et par dage efter. Hvis det stadig ikke er i orden, får kommunen det gjort på grundejerens regning, oplyste Kim Bach. - Kan borgerne så også smide en seddel ind, hvis kommunen ikke rydder ordentligt?, ville Niels Erik Gregersen (V) vide. - Det tror jeg ikke. Så havde jeg også gjort det, svarede Kim Bach. Han kunne også fortælle, at teknisk forvaltning i 2005 har brugt 700.000 kr. ekstra på snerydning og glatførebekæmpelse. Det er lige ved at være en fordobling af udgifterne på området. - Men tallet skal tages med et gran salt, påpegede Frode Larsen (Å). De øgede udgifter kan skyldes indkøb af salt, som først er blevet brugt efter nytår.