Den lille fede tror på samarbejde

Nibe Festivalen regner med at stå skærkere som medlem af branche-organisation Festivaldanmark

NIBE:Nibe Festivalens formand, Peter Møller Madsen, er indtrådt i bestyrelsen for den nye landsdækkende sammenslutning af 16 musikfestivaler, Festivaldanmark.dk. - Den lille Fedes repræsentation i ledelsen er et klart signal om, at vi i høj grad markerer os på landkortet og bliver betragtet seriøst, også af vore konkurrenter, siger Peter Møller Madsen. Nibe Festivalen har store forventninger til den nye brancheorganisation, der blev stiftet i Skanderborg 15. marts som afløser for den noget mindre SeksXFestival. Bestyrelsen har endnu kun holdt et enkelt møde, der er på papiret fælles fodslaw om en række områder, hvor Nibe Festivalen og de øvrige 15 ser klare fordele ved et samarbejde, og nu skal de store visioner omsættes i praksis. - Jeg kunne forestille mig fælles indkøb af en række af de ting alle festivaler bruger. Tænk bare på forbruget af eksempelvis sorte affaldssække. Står vi sammen som en art indkøbsforening, er der måske store rabatter at få hos leverandørerne. Vi kan også udveksle grej - noget helt banalt som gaskomfurer bruger de fleste, og der er ingen grund til, at alle 16 køber dem ind. Til gengæld er fælles indkøb af musik en noget mere kringlet affære. Der er stor forskel i pris alt efter om et band optræder for 3000 eller 20.000, men Peter Møller Madsen udelukker ikke, at Festivaldanmark også på det område forsøger at få et samarbejde i gang mellem de 16. Aftaler mellem koncert-arrangører om de samme navne er allerede udbredt i branchen festivaler imellem. - Når eksempelvis mindre kendte amerikanske bands skal hertil, får de måske lovning på fire koncerter fremfor blot en. Det sparer de fire arrangører penge i sidste ende, for rejseomkostningerne over Atlanten er jo de samme. Nibe Festivalen agter at kæmpe hårdt i bestyrelsen for et intenst samarbejde om sikkerhed. Ikke blot for at undgå livstruende situationer på festival-pladserne, men også for at stå sammen overfor myndigheder, når de stiller "urimelige krav ". - Som da vi for to år siden blev påduttet nye, tåbelige brandregler to dage før festivalen startede. Vi havde allerede styr på den side af sikkerheden, og det har vi fortsat. Frem til 31. marts sælger den lille, store fede fortsat partout-billetter til nedsat pris.