Lokalpolitik

Den lille fede?

Debatten om kommunesammenlægninger er stigende i det nordjyske. Hvem vil gerne lægges sammen med hvem? Hvem vil ikke lægges sammen med hvem? Hvad mener politikerne - og hvad mener borgene?

Der er også mange forskellige meninger om Aalborg Kommune. Er Aalborg allerede stor nok? Eller skal Aalborg søge at blive så stor som mulig? I det følgende vil jeg ikke gå ind i diskussionen om Aalborgs fremtidige størrelse, selvom dette naturligvis har min store interesse. Det, jeg vil beskæftige mig med, er, hvordan vi sikrer en fortsat udvikling af det nuværende Region Aalborg Samarbejde. Region Aalborg Samarbejdet omfatter i dag 12 kommuner omkring Aalborg: Brovst, Dronninglund, Fjerritslev, Hals, Løgstør, Nibe, Pandrup, Sejlflod, Skørping, Støvring, Aabybro og Aalborg. Over halvdelen af indbyggerne i Nordjyllands Amt - 280.000 borgere – bor i Region Aalborg. Region Aalborg er med årene i vid udstrækning blevet én sammenhængende region med hensyn til rekruttering af arbejdskraft, etablering af arbejdspladser, uddannelse og bosætning samt turisme. Udvikling af de bedst mulige rammebetingelser for virksomheder, indbyggere og gæster er derfor et fælles anliggende og en fælles udfordring for de 12 kommuner. Regionen skal udnytte de muligheder, globaliseringen giver, frem for blot at mærke de negative konsekvenser af overgangen fra industrisamfund til videnssamfund, som for tiden koster mange arbejdspladser. På den baggrund besluttede borgmestrene i de 12 kommuner at give Region Aalborg Samarbejdet nyt indhold pr. 1. januar 2004. Visionen for det nye samarbejde er at skabe vækst og udvikling i regionen gennem forpligtende samarbejder imellem det offentlige, uddannelsesinstitutioner og private virksomheder. Fra at være et samarbejde alene om erhvervsudvikling er Region Aalborg derfor nu et samarbejde om erhvervsudvikling, kultur & fritid, turisme og kommunale opgaver. Siden årsskiftet er der kommet substans bag disse overskrifter, og regionen samarbejder i dag om så forskellige projekter som "Væksthus Løgstør – et iværksætterhus i Løgstør", "Opfinderforum – kobling mellem opfindere og virksomheder", "Scenegal – en turnerende scene for unge i regionen", "Fælles kulturkalender", "Destination Aalborg – en nytænkning af turismesamarbejdet" og "Bredbånd i Region Aalborg – udbredelse af fiber-net til alle i regionen" – for blot at nævne eksempler fra vores efterhånden omfattende samarbejde. Når det er lykkedes så relativt hurtigt at få handling bag ordene, skyldes det ikke mindst, at mange ildsjæle er aktive i samarbejdet: fremtrædende regionale erhvervsledere har i det nye ErhvervsForum med imponerende engagement kastet sig ud i at komme med konkrete bud på, hvordan vi kan skabe nye arbejdspladser i regionen. Kulturpersonligheder fra hele regionen har sammen udviklet spændende regionale kulturprojekter, og turismefolket er kommet med et helt nytænkende bud på, hvordan vi udvikler turismen i regionen. Med kommunalreformen lægges mange opgaver fra amterne ud til kommunerne. En række af disse opgaver vil selv med nye og større kommuner være en stor mundfuld for hver enkelt kommune. Kommunerne skal have en vis volumen for, at der er brugere nok til de specialiserede tilbud, og løsning af opgaverne kræver folk med specialviden. Det er derfor ikke utænkeligt, at Region Aalborg Samarbejdet i fremtiden vil blive et endnu større samarbejde ikke kun om rammebetingelser for vækst og udvikling, men også om konkrete kommunale serviceopgaver. Vi er kommet langt i Region Aalborg. Ikke kun i det konkrete samarbejde, men også mentalt. Der er ikke længere rigtig nogen, der går op i, om udviklingen sker hos en selv eller hos naboen, eller om opgaverne løses hjemme eller i nabokommunen. Bare udviklingen sker hos os! – og bare opgaverne løses godt og effektivt! Så hvem går egentlig op i kommunegrænser? Det har borgerne vist ikke rigtig gjort de sidste mange år, og nu er vi politikere ved at være nået til samme erkendelse. Derimod er et stærkt regionalt samarbejde efter min vurdering helt afgørende for, at vi kan sikre vækst og udvikling og en optimal kommunal service "hos os". Så hermed en opfordring til, at alle nuværende Region Aalborg kommuner sammen med nye fusionspartnere fortsætter i Region Aalborg Samarbejdet, samt at fremtidige – nye - nabokommuner til Aalborg går aktivt ind i Region Aalborg Samarbejdet. Jeg kunne måske ligefrem foreslå, at nuværende Region Aalborg kommuner stiller som betingelse for en sammenlægning med andre, at den nye kommune bliver medlem af Region Aalborg Samarbejdet? Så uanset størrelsen på den nordjyske region, så kan Region Aalborg måske i fremtiden opnå betegnelsen "den lille fede"? Henning G. Jensen er borgmester (S) i Aalborg Kommune.