Den lille Publicistpris uddelt

HÆDER:Den Danske Publicistklubs Jubilæumspris går i år til Johnny Johansen, nys afgået chefredaktør på ugebladet SØNDAG. Johnny Johansen får prisen - Den lille Publicistpris - for sine 50 år i den danske medieverden og i særdeleshed for sin indsats på Ugebladet SØNDAG.