Den mobile bog ud til borgerne med bus tre gange om ugen

HIRTSHALS:Bogbussen fra Hirtshals Bibliotek havde sidste år et udlån på 29.373. I forhold til året før, der det omkring 900 færre udlån blandt bogbussens omkring 4000 tilgængelige enheder, der er bogbussen. Kommunens første bogbus blev taget i brug i 1974, og siden er kommunens borgere uden for Hirtshals by blevet betjent af bogbussen, som stort set har samme tilbud som biblioteket - blot i mindre omfang. Den kører tre eftermiddage om ugen - og bruges desuden til institutionsbesøg og besøg hos ”bogen kommer”-lånere. Sidstnævnte er en ordning om at få bragt ønsket biblioteksmateriale til døren en gan gom måneden. I øjeblikket er omkring 30 personer til meldt ordningen, og sidste år blev der derigennem udlånt 2842 såkaldte materialeenheder fra biblioteket.