EMNER

Den mobile iderigdom blomstrer

Netværk mellem universitet og industri vil udbrede trådløs teknik til nye felter

AALBORG:Trådløs teknologi kan bruges til meget andet end mobiltelefoner, og nu går universitetsforskere og private virksomheder sammen i et netværk for at finde nye anvendelsesmuligheder. Resultatet skulle i næste omgang gerne være nye produkter, nye virksomheder og flere job i den mobile verden, hvor Nordjylland i forvejen har en stærk position. Landbruget er en af de sektorer, der hersker store forventninger til, og overvågning af staldklimaet er et konkret eksempel på, hvad mobil teknik kan bruges til i den sammenhæng. Ved at anbringe små sensorer udstyret med software til registrering af de indsamlede data samt en radiosender i stalden kan man døgnet rundt få et samlet billede af det fysiske miljø - temperatur, fugtighed, støj, lys og meget andet - og derefter automatisk få rettet op på udsvingene. Tilsvarende kan man forestille sig en masse anvendelsesmuligheder inden for transport, industriel produktion, sundhed og velvære samt spil og underholdning. I hvert fald er det de områder, der først afsøges. I forestillingen om, hvad den trådløse teknik kan bruges til er det nærmest kun fantasien, der sætter grænser. Lige om hjørnet er man tæt på at realisere planen om at udstyre alle dagligvarer i supermarkedet med en chip , som fortæller kasseapparatet om prisen, når indkøbsvognen passerer gennem den ubetjente kassesluse. Eller hvad med bilens elektroniske systemer, som mobilt kan være i kontakt med værkstedet og eksempelvis få overført opdateret software uden at føreren behøver at være inddraget i større udstrækning. Det nye netværk, Mobile Systems, vil have forbrugerne meget mere i fokus, end i hvert fald forskerne hidtil har haft, påpeger lektor Peter Koch, der står i spidsen for netværket. - Fra forskerside har vi hidtil mest været optaget af at forbedre kapaciteten og kvaliteten i mobil kommunikation, og vi har ikke skænket det så mange tanker, hvad kunderne skulle bruge den avancerede teknik til. Og derfor står vi i dag med en fantastisk 3G-teknologi inden for mobiltelefoni, som kan så meget, men som forbrugerne indtil nu har haft lidt svært ved at se den helt store værdi i, siger Peter Koch, som sammen med professor Ramjee Prasad udgør direktionen i Aalborg Universitets Center for Teleinfrastruktur, hvorfra initiativet til netværket kommer. - For fremtiden skulle vi gerne tage udgangspunkt i, hvilke opgaver teknologien kan løse ude hos forbrugerne. Og samtidig går øvelsen ud på at opnå et samspil, hvor vi fastholder og udvikler den førende position inden for trådløs kommunikation - lidt som vi så det med samarbejdet mellem Dancall og Cetelco i DCDevelopment, som først i '90erne kom først med GSM-mobiltelefoner, forklarer Peter Koch. Han understreger samtidig, at der ikke er tale om en isoleret nordjysk affære. - Mobile Systems sigter mod at blive et nationalt samlingspunkt for den mobile sektor, og helt fra starten har vi også virksomheder med fra andre dele af landet, fastslår Peter Koch. - Samtidig vil netværket kunne bruges til at dele viden mellem parterne, så vi i fællesskab kan hamle op med andre udviklingscentre verden over, som vi nok er talmæssigt underlegne, men med den rette strategi sagtens kan udfordre, tilføjer Peter Koch. Økonomien i netværket Mobile Systems er baseret på fire millioner kroner fra Videnskabsministeriet, fire millioner fra Aalborg Universitet samt to millioner fra de deltagende virksomheder. De i alt 10 millioner finansierer netværket i de første to år, men det ventes allerede fra starten, at projektperioden vil blive forlænget med yderligere en toårig periode.