Turisme

Den mørke vej ud til Vandrehjemmet

Hermed en historie fra det virkelige liv. Mit navn er Birte Pedersen, jeg bor i København og er ansat, nu på 21 år, hos Nærings-og Nydelsesmiddel Arbejderforbundet, i Forbundshuset. Fra søndag den 3. oktober til og med fredag den 8. oktober 2004 afholdte NNF kongres i Aalborg kongrescenter, denne kongres ville jeg gerne overvære derfor ankom jeg til Aalborg lørdag den 2. oktober sen eftermiddag, jeg tog en taxa til vandrehjemmet, idet jeg jo havde bagage med til en hel uge, da klokken så er henad 19.15 flotter jeg mig ved også at tage en taxa tilbage til midtbyen for at indtage lidt aftensmad. Da jeg så skulle tilbage til vandrehjemmet spadserede jeg hen til Nytorv hvor jeg kunne huske, (fra for 4 år siden), at der var en bus til vandrehjemmet som hed linie 8, chaufføren på linie 13 fortalte at der ingen bus kørte derud længere men jeg kunne komme med ham for derefter at gå det sidste stykke. Jeg oplevede så at blive sat af linie 13 ca. 1 Km. fra vandrehjemmet hvor jeg måtte gå i buller mørke uden en levende sjæl i miles omkreds, igennem en tæt skovtykning, det var meget meget utrykt og ganske uforsvarligt fra kommunens side at byde gæster til vandrehjemmet disse forhold. Man kan så, med rette, spørge hvorfor boede hun ude på vandrehjemmet når nu NNF havde kongres, og alle andre boede i midtbyen, det gjorde jeg fordi jeg ikke var delegerede men er ansat hos NNF hvor jeg havde taget ferie fra, og selv skulle betale for mit ophold. Det kostede mig ca. Kr. 550,- i taxapenge denne periode, samtlige taxachauffører jeg talte med, fortalte at rigtige mange klagede, også alle buschauffører jeg talte med om morgenerne sang den samme sang, desuden er jeg viden om at lederen af vandrehjemmet, så sent som i sidste uge skrev til teknisk forvaltning om problemet. Det kan ikke have sin rigtighed at Aalborg kommune behandler sine gæster på denne måde, det må kunne lade sig gøre, at linie 13 runder vandrehjemmet, det er dog set andre steder uden de store omkostninger. At man så ikke kan komme direkte til Aalborg kongrescenter med den samme bus, som man kunne for 4 år siden, er en helt anden snak. Brevet er også sendt til Teknisk Forvaltning