Sverige

Den nære fortid skal også bevares

Forpagtergård i Vildmosen skal være turistportal

VILDMOSEN:Det haster, hvis eftertiden skal have en fornemmelse for, hvordan pionærerne i Vildmosen levede på de gamle forpagtergårde. Ud af 19 står kun en enkelt gård tilbage som de gjorde for 50 år siden, og den skal nu gøres til et levende museum. Naturvejleder Jens Olsen er med i en gruppe, der arbejder på at få gård nummer 18 gjort i stand, så den kan fungere som museum og indgang til Vildmosen for turister og fastboende. Han mener, at nogen må tage et ansvar for at sikre eftertiden viden om livet i mosen. - Vi nyder selv godt af, at nogen fik bevaret deres nære historie, nu er tiden kommet til os. Nu er opgaven vores, siger han. Da forpagtergårdene blev bygget, var det en hård tid for de pionærere, der flyttede i mosen. Afgrøderne var ringe, og husene var bygget efter en fast plan uanset jordbundens mere eller mindre stabile beskaffenhed. For pionærerne ud i museumsverdenen ligger der også et stort stykke arbejde i at renovere gård 18, som har stået ubeboet hen i 15 år. På trods af smadrede ruder og tilgroede udenomsarealer er Jens Olsen dog fortrøstningsfuld. - Man kan se på de ting, der mangler, men man kan også se på, at der ikke er revner og at tagene er i orden, siger han. Jens Olsen oplyser endvidere, at kommunens tekniske forvaltning har sagt god for de basale ting som ydervægge og bærende konstruktioner på gård nummer 18. Det er nu planen, at en selvejende institution skal se dagens lys i løbet af efteråret, og derefter omdanne gården til en turistportal efter svensk forbillede. I Sverige finder man ofte turistcentre ved indgangen til et et område. På gård 18, vil man finde en Vildmoseportal, der skal fungere på tre niveauer. For det første vil gården blive indrettet som den så ud lige efter krigen. Huset vil i turistperioden blive beboet af folk, der kan vise, hvordan pionærerne i vildmosen levede. Ved siden af det levende museum vil gården være udgangspunktet for forskellige aktiviteter i mosen. Aktiviteterne vil for eksempel være en tur i mosen med mosekonen eller et stykke regulært arbejde med at grave tørv. Derudover skal det være et center, hvor folk får information om hele området, og hvor baglandturister, kan få mod på andet end blot strandlivet. Endelig vil gårdens store lade kunne bruges til forskellige arrangementer som koncerter og foredrag eller danne rammen om familiefester under helt specielle forhold.