Aalborg

Den næststørste kreds

Politireformen trådte i kraft 1. januar 2007 og reducerede antallet af politikredse fra 54 til 12, men først i december 2007 gennemførte Nordjyllands Politi den nye struktur. Hovedstationen ligger i Aalborg, mens der er lokalstationer i Hobro, Løgstør, Hjørring og Frederikshavn, samt mindre nærstationer i bl.a Skagen, Brønderslev, Pandrup, Støvring og Aars. Nordjyllands Politi har 800 medarbejder, heraf ca. 630 politiuddannede. Sammen med politireformen gennemførtes en retsreform. I Nordjylland lukkede syv ud af ni retter. Nu er der kun tingsteder i Hjørring og Frederikshavn, hvortil arrestanter skal transporteres af politiet. Arresthusene drives af Kriminalforsorgen. I februar blev arresthuset i Hjørring lukket midlertidig på grund af mangel på indsatte. Der er også arresthuse i Frederikshavn, Aalborg og Hobro.

Forsiden