EMNER

Den nationale frihed sættes over styr

Bent Bøgsted mener, at afstemningen i Danmark om EU-traktaten bør aflyses

BRØNDERSLEV:- Napoleon og Hitler har forsøgt at skabe ét europa, men på hver sin måde. Nu forsøger store statsledere med økonomisk magt at skabe ét Europa, hvor den nationale frihed ikke eksisterer. Folketingsmedlem Bent Bøgsted var én af talerne ved Dansk Folkepartis grundlovsmøde i Hedelund Rhododendronpark i Brønderslev. Dog måtte mødet på grund af truende skyer rykke ind i Den Runde Pavillon. - I Frankrig og i Holland har befolkningen klart meldt ud, at man ikke ønsker at bevæge sig på den vej, der er udstukket. Bent Bøgsted sagde, at han og Dansk Folkeparti vil kæmpe for at Danmark fortsat skal være et frit land. - De europæiske ledere og de fleste partier har ignoreret befolkningen, men nu har borgerne fået nok. Vi ønsker ikke en fælles EU-stat, hvor det enkelte land intet bestemmer. Bent Bøgsted er af den opfattelse, at den danske afstemning 27. september om EU-forfatningstraktaten bør aflyses. - Vi skal ikke have en tysk eller en fransk præsident til at bestemme over Danmark. Det er Bent Bøgsteds opfattelse, at der vil ske en forringelse for de svageste i samfundet, hvis traktaten vedtages. Bent Bøgsted kom også ind på problemerne med, at udenlandsk arbejdskraft indtager Danmark. - Der kommer folk ude fra for at tage vort arbejde. Det kan vi ike se på.Bent Bøgsted sagde, at der skal samhandel til, men han ønsker ikke en fælles EU-stat, som der lægges op til. Gæstetaler, kommandør Axel Fiedler, der indtil i fjor var chef for Flådestation Frederikshavn, sagde, at Grundloven er fundamentet til lovens hus. - Desværre er huset ved at krakelere og slå revner, sagde han. Dansk Folkeparti har holdt den danske fakkel brændende. Han glædede sig dog over, at Dansk Folkeparti er med til at lappe på revnerne. - Når man læser aviserne er man efterhånden ved at tro, at det er Chicago News med den kriminalitet, der er. Men det er Danmark, vi befinder os i. Gruppen Big Daddys sørgede for musikalsk underholdning i pavillonen.