Lokalpolitik

Den nordiske gnist slukket i Nordjylland

Kras kritik fra nordisk ildsjæl: amtet forsømmer den nordjysk-sydnorsk-vestsvenske alliance

HJØRRING:Den danske regering er ikke alene om at forsømme samarbejdet mellem de nordiske lande. På regionale plan nedprioriteter Nordjyllands Amt i farlig grad samarbejdet med sine nærmeste nordiske naboer, Sydnorge og Vestsverige. Den hårde kritik kommer fra en central skikkelse i samarbejdet: Ole Albæk, der siden starten har været medlem af den administrative styregruppe i Den Skandinaviske Triangel, direktør i det fælleskommunale Vendsyssel Udviklingsråd, viceborgmester i Hirtshals, og en af samarbejdets ildsjæle. Hans kritik af den borgerlige regerings gerninger på det nordiske område kan sammenfattes i få ord: - Jeg er chokeret. Det er utilstedeligt. Triangel -samarbejdet, skabt på initiativ af daværende minister for de nordiske anliggender, Marianne Jelved (R), har fungeret siden foråret 2000, og omfatter Nordjyllands og Viborg amter, Västra Götalandsregionen i Sverige samt Telemark og Agder-fylkene i Norge. Formålet er at fremme erhvervsudvikling, uddannelsessamarbejder og kulturelle forbindelser i de tre naboregioner. - Men Nordjyllands Amt har sovet i timen. Man har været med, men ikke haft det personlige engagement. Man har været imødekommende, men ikke haft egne synspunkter og initiativer. Man har vel ikke haft ressourcerne på Amtsgården, og det kan man ikke bebrejde forvaltningen. Prioriteringen er et politisk ansvar, og Triangel-samarbejdet har ikke haft den plads i det politiske billede, som det fortjener, siger Ole Albæk. Offensiv ønskes Han advarer stærkt imod en nedprioritering af samarbejdet og opfordrer tværtimod til en langt mere offensiv strategi. - Vore naboer er mere engageret i dette, end vi forestiller os i Danmark, og det er ærgerligt, at vi ikke lever op til det, for det ligger et stort potentiale. Det er fint nok, at man fra Nordjyllands Amts side har sat focus på elektronik og kommunikation, men det kan forsvinde over en nat. Vore naboer bliver her. Og det er da udmærket med kultursamarbejde med St. Petersborg og Baltikum, men det bør ikke være på bekostning af samarbejdet hen over Skagerrak og Kattegat, som vi nu oplever, siger han. Sekretariatet flyttede fra nytår fra Aalborg til Göteborg, og der blev ansat en leder på fuld tid, Karin Limdal. I følge Ole Albæk er der sket en betydelig styrkelse af kommunikationen ud til samarbejdets aktører, og der arbejdes mere mellem møderne. Han påpeger, at den ordførende politiker i Västra Götalandsregionen, Kent Johansson, fremhæver Den Skandinaviske Triangel som "strategisk vigtig" for regionen, og han advarer mod dansk bedrevidenhed. - Vi kan lære overordenligt meget af vore nordiske naboer. De står meget stærkt med hensyn til erhvervsudvikling, siger han. "Utilstedeligt" Regeringens neddrosling af det nordiske samarbejde, herunder beslutningen om at trække sig ud af miljøsamarbejdet og at stille særlige sprogkrav til de studerende fra de andre nordiske lande, kalder Ole Albæk for "utilstedeligt". - Der har ikke været nogen parlamentarisk debat, og ingen drøftelser med de regioner, som har nære nordiske relationer - og det er ekstra beklageligt i betragtning af, at vi i Nordjylland nu står foran at skulle drøfte en regional udviklingsplan med Erhvervsministeriet. Vi bør arbejde for, ikke imod, fælles udvikling. Det er muligt, at Nordisk Råd skal støves af, men det gør man ikke ved at nedprioritere, men gennem en strategi for udvikling, fastslår Ole Albæk.