Lokalpolitik

Den nordjyske stemmeseddel får 79 kandidatnavne

Statsforvaltningen var i går på overarbejde og godkendte de nordjyske kandidatlister med 54 mænd og 25 kvinder

Helt usædvanligt var Aalborghus Slot bemandet lørdag. Kl. 12 udløb nemlig fristen for at stille op til folketingsvalget, og det er den lokale statsforvaltning - som holder til på slottet i Aalborg - listerne skal afleveres til. Da middagsuret slog på Budolfi, kunne de 11 ekstraindkaldte medarbejdere slå en streg - og konstatere, at vælgerne i Nordjylland vil få 79 kandidater at vælge imellem 13. november. Ganske vist er de fleste af dem kandidat i én bestemt af landsdelens ni kredse. Men kredstilhørsforholdet har alene betydning, når stemmer på et parti under optællingen skal fordeles mellem kandidaterne. På valgdagen kan alle i hele Region Nordjylland vælge mellem alle 79, hvis de beslutter at stemme personligt. Af de 79 kandidater er 25 kvinder. Det var på forhånd kendt, at ni partier var opstillingsberettigede og derfor ville aflevere kandidatlister. De fleste af partierne opstiller ni kandidater. De Konservative har dog kun otte, efter at kandidaten i Hjørring-kredsen forleden smækkede med døren og gik. Hos Ny Alliance er der opstillet seks kandidater. To løsgængere Oveni partiernes i alt 77 kandidater kom to løsgængere til. De havde begge indleveret 150 underskrifter og dermed sikret sig plads på stemmesedlen. Det sker sjældent, men er dog forekommet, at en løsgænger - der alene stiller op i én storkreds - opnår valg. Det seneste eksempel er Jacob Haugaard. I Nordjylland prøver denne gang to at gøre ham kunststykket efter: [ Hans Schultz, århusiansk dataingeniør på 35, der er tilknyttet det såkaldte Schiller Institut, som går til valg på at få magnettog, således at turen mellem Aalborg og København kan gøres på 45 minutter. Han er født som udenlandsdansker i Afghanistan og har som ung boet i det sydlige Afrika. Han betragter derfor sig selv 'som en verdensborger'. [ Anders Gravers Pedersen, slagter fra Storvorde og 47 år gammel. Han stiller op med afsæt i 'Stop islamiseringen af Danmark', således som han tidligere har gjort til kommunalvalget i Aalborg. Programmet er det samme: At 'stoppe den snigende islamisering af det danske samfund'. I praksis må der ikke i offentligt regi tages særlige hensyn til muslimer. Slap for Hansen Når hele 11 m/k var mødt ekstraordinært på arbejde på en lørdag, skyldes det, at statsforvaltningen skal sikre sig, at formalia er i orden. Herunder blandt andet at kandidaterne optræder med deres rette navn. Ofte er navnet på kandidatlisten ikke identisk med cpr-registrets registrering. I så fald beder man om at se en dåbsattest. I ét tilfælde, hvor dette ikke lod sig gøre, måtte forvaltningen i går kontakte præsten det sted, hvor en af kandidaterne var født, så han telefonisk kunne bevidne, at kirkebogens stavemåde var identisk med kandidatens opfattelse - og ikke cpr-registrets. Specielt ét navn på stemmesedlen voldte hovedbrud. Chefkriminalinspektør Preben Juel Hansen stiller op for Ny Alliance, men på de allerede trykte valgplakater og i annoncerne benævner han sig selv ¿Preben Juel¿. På den liste, Ny Alliance afleverede, stod der også sådan. Statsforvaltningens eksperter mente efter studier af dåbsattest ikke, at kandidaten uden videre kunne smide Hansen væk, men efter kontakt til Indenrigsministeriet blev løsningen alligevel, at Juel hedder Juel - uden Hansen. I hvert fald på stemmesedlen. Man valgte, oplyser kontorchef Ove Jensen fra statsforvaltningen, at tolke 'Juel' som et efternavnslignende navn, og så må kandidaten godt lade Hansen blive hjemme, mens der føres valgkamp. soeren.wormslev@nordjyske.dk