Lokalpolitik

Den nye kommuneplan

VALG:Torsdag aften var der indbudt til debat om den nye Kommuneplan. Hele planen er bestemt et flot stykke arbejde af de, der har været planens "håndværkere" - en smily for det! Men under præsentations- og debat runden gik det galt. Et par af spørgerne efterlyste, at man i Lyngså kunne komme ud af nogle gamle bindinger og at der kom gang i etableringen af gode adgangsforhold, stier samt udnyttelse af kommunens bedste badestrand. Spørgerne fik svar efter melodien :- Det kan vi ikke, det må vi ikke, det vil vi ikke o.s.v.. En Kommuneplan skal da ikke kun være et instrument til at fastnagle kommunen i mange år. Planen rækker 12 år frem! Vi skal da fra nu af og fremad se muligheder - og ikke kun begrænsninger! Kommuneplanens opgave er jo netop at give os en retning i udviklingen og så ellers tage imod borgernes, virksomhedernes, landbrugets og mange fleres inspiration, udviklingslyst og initiativer. På den måde bliver Kommuneplanen os alle sammens gode mulighed for at komme den rigtige vej rundt om de ting, som vi gerne vil have gang i. Kommuneplanen må ikke blive forvaltet som et middel til 12 års planlagt stagnation. Derfor kære jer, der "producerede" vor nye kommuneplan - I har lavet et rigtigt godt produkt. Lad nu kommuneplanen og borgernes iderighed og virkelyst mødes på en positiv og konstruktiv måde. Så kommer vi fremad i Sæby kommune - i dens byer, i dens mindre lokalsamfund og det store herlige opland.