EMNER

den nyE navnelov

} Alle kan tage et hvilket som helst efternavn, blot navnet bæres af mere end 2.000 personer i Danmark. } Man behøver ikke dokumentere slægtsmæssig tilknytning til navnet. } Man kan tage et mellemnavn, som man i forvejen bærer som efternavn. } Ugifte samlevende kan tage hinandens efternavn, hvis de enten har levet sammen i mindst to år eller har fælles børn under 18 år, der har eller skal have navnet som efternavn. Efter den nugældende lov kan ugifte samlevende ikke få hinandens navne på grundlag af samlivsforholdet. } Hvis et efternavn er beskyttet (dvs. bæres af 2.000 personer eller færre), kan man få det, hvis f.eks. éns tipoldemor eller tipoldefar har haft navnet som efternavn. Efter den nugældende lov kan man kun gå tilbage til oldeforældreleddet. } Et adoptivbarn får ret til at tage et efternavn såvel efter adoptantens eller adoptanternes slægt som efter sin oprindelige slægt . Efter den nugældende lov kan et adoptivbarn kun i særlige tilfælde tage et efternavn efter sin oprindelige slægt. } Navneændringer er gratis. } Ansøgninger om navneændring for fremtiden skal indgives til det lokale kirkekontor. } Blanketter kan fra 1. april 2006 hentes på www.personregistrering.dk } Du kan på www.dst.dk finde oplysning om, hvor mange personer der bærer dit navn. } Loven træder i kraft 1. april 2006. Kilde: Statsamterne

Forsiden