Skagen

Den nye ordre

} Den nye ordre til Danish Yacht i Skagen er seks nye arbejdsfartøjer til Søværnet. } Fartøjerne bygges i glasfiber og skal af Søværnet bruges til opmåling i danske farvande. } De skal også være træningsfartøjer for kadetter, forureningsbekæmpelse og til minerydning og bjærgning af topedoer. } Den samlede pris for fartøjerne er oplyst til 150 mio.