Den nye salmebog tages i brug i Hobro

Kirkegængerne i Hobro får i morgen chancen for at stifte bekendtskab med den nye salmebog. I lighed med de fleste større sogne i Danmark tager Hobro Sogn den nye salmebog i brug. Det sker pinsedag, og det er sognepræst Lili Bøgh Svinth, der står for gudstjenesten. Lili Bøgh Svinth har valgt fem salmer til gudstjenesten, og en af dem er ny, dvs. den fandtes ikke i den gamle salmebog. Den nye salme har nummer 285 og hedder "Hør himmelsus i tredje time". Den er skrevet af Jørgen Gustava Brandt med melodi af Ole Schmidt. Menigheden skal selvfølgelig ikke snydes for at synge den tradtionelle pinsesalme "I al sin glans nu stråler solen", som har fået nyt nummer, nemlig 290. I den gamle salmebog var salmen kendt som nummer 247. Organist Birthe Langdahl har sørget for, at kirkens kor synger "Det dufter lysegrønt af græs", nummer 725, oversat af Johannes Johansens. Tidligere optrådte salmen i tillægget til salmebogen i K. L. Aastrups oversættelse. - Jeg er glad for, at der er kommet en afgørelse på landsplan, og at menighedsrådet i Hobro går fuldt og helt ind for at tage den nye salmebog i anvendelse, siger Lili Bøgh Svinth. Hun kommer dog også til at savne den gamle salmebog, fordi hun i den kendte næsten alle salmer på deres numre. I den nye salmebog har de fleste sange fået en ny plads i rækkefølgen. Hobro Menighedsråd har indkøbt 125 nye salmebøger til Hobro Kirke, 75 til konfirmandstuen og et antal til kapellet.