Den nye skole og Arena Nord skal dele multihal

Børne- og ungdomsudvalget ønsker, at der skal bygges en ny multihal på området, der forbinder Arena Nord og den nye skole på den anden side af Olfert Fischers Vej.

En multihal, der skal bruges både af skolen og foreningslivet, skal bygges mellem arenaen og den nye skole ved Olfert Fischers Vej. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

En multihal, der skal bruges både af skolen og foreningslivet, skal bygges mellem arenaen og den nye skole ved Olfert Fischers Vej. Arkivfoto: Carl Th. Poulsen

Da Frederikshavn Byråd i slutningen af juni godkendte projektet til en ny skole, var multihallen kun nogle streger på et stykke papir. Byrådet havde resten af året til at bestemme, om en multihal skulle være en del af projektet. - Udvalget ønsker helt klar en løsning, hvor en ny multihal indgår som et sted, der kan bruges til den nye midtbyskoles idrætsundervisning, fortæller formanden for børne- og ungdomsudvalget, Paul Rode Andersen (SF). Skal bruges af Arena Nord En ny multihal skal desuden kunne bruges af Arena Nord, foreninger og andre, der normalt bruger Arena Nord. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for kommunen, Arena Nord og skolerne har analyseret behovet for lokaler og faciliteter samt vurderet, om de eksisterende haller dækker behovet. Den nye skole med 1000 elever i normalklasser og 165 elever i specialklasser får behov for indendørs lokaliteter til "almindelig" idrætsundervisning. Dertil kommer sundhedsplejens behov, talepædagogers og andre fagpersoners behov for motorisk arbejde. Pris: 18 mio. kr. I forvejen bruges Arena Nord i dagtimerne af for eksempel daginstitutioner, idræts-SFO'en, sportsforeninger, andre uddannelsessteder, projektafdelingen og familieområdet. Med beslutningen om at bygge en multihal, er det stadig meningen, at den nye skoles aktivitetssal skal bruges til idræt i dagtimerne. Om formiddagen kan skolen desuden bruge én hal i Arena Nord. Multihallen kan anvendes af Arena Nord efter klokken 14. En multihal ventes at koste op mod 18 millioner kroner.