Den nye skole tager form

Det er et anliggende for ret voksne mænd at få kunsten til at stige

HADSUND:Mens den nye skole i Hadsund er ved at tage form, så lægges der op til at fejre Hadsund Skole 125 års jubilæum, sysles med et navn til den nye skole, som en gruppe ret voksne mænd har sat sig sammen for at udsmykke. Hadsund Skole fejrer sit jubilæum 1. november med blandt andet besøg af Aalborg Symfoni Orkester og udgivelsen af et jubilæumsskrift. Museumsinspektør Lise Andersen fortæller, at datoen 1. november 1878 var datoen for, at sognerådende efter et større slagsmål flyttede skolen fra Sønder Gårde - ved nutidens Holt-kvarter - til Østergade, dér hvor der i dag er farvehandel. Det ved man blandt andet, fordi der i forbindelse med en renovering blev fundet et såkaldt grundstensdokument i en flaske indstøbt i fundamentet. Det kan man givetvis læse mere om i det jubilæumsskrift, der går i trykken efter efterårsferien, og som udarbejdes af lærer Søren Hauge, der netop er gået på pension. Kunst for voksne mænd Søren Hauges pensionisttilværelse forstyrres dog også af, at han er udpeget som medlem af det kunstudvalg, der skal arbejde med udsmykningen af den nye skole såvel ude som inde, og som skal finde ud af, hvilke værker, der skal flytte med fra den eksisterende skole. Skoleleder Lars Roest har opfordret Søren Hauge, der i øvrigt er formand for Hadsund Kunstforening, til at tage plads i udvalget, der derudover er udpeget af det kommunale kulturudvalg. Udvalget har - uden at tænke nærmere over det, siger formand Ronny Thomsen - sammensat et udvalg, der udelukkende består af ret voksne mænd. Det er - udover Hauge, Roest og formanden selv - de kommunale chefer Per Flemming Sørensen og Jens Peter Gam, arkitekt Peter Jørgensen, der har tegnet skolen, og socialudvalgsformand Poul Bergman, der har vundet sig status som byrådets kunstkender. Per Flemming Sørensen forklarer fraværet af kvinder og unge med: - Vi tænker ikke i køn. Vi tænker i mennesker. Han siger i øvrigt, at udvalget kan supplere sig med kunstnere og kulturpersonligheder. Et ud af tre Hvad angår den nye skoles navn, så nærmer man sig afslutningen på den proces Lars Roest satte i værk kort efter sin tiltræden i foråret. Skolelederen udskrev en konkurrence om et navn, der skulle understøtte bestræbelserne på at give den nye skole sin egen kultur. Konkurrencen resulterede i en række navne, som de to skolebestyrelser har reduceret til tre. Lars Roest og skolebestyrelsesformand ved Hadsund Skole, Poul Munk, regner begge med, at skolebestyrelserne vælger skolens navn, når der 27. oktober er skolebestyrelsesmøde. Ingen af dem har lyst til at fortælle, hvilke tre navne, der er at vælge imellem.