Den olympiske ild holdt kun i fire år

Ingeniørmangel var startskuddet til rekrutteringsorganisation

AALBORG:Det startede med fanfarer under den olympiske ild, da Mindwork blev lanceret i 2000. For at gøre organisationen kendt over det ganske land satsede Mindwork et millionbeløb som sponsor på tv under OL i Sydney. Men da it-boblen kort efter bristede, var det måske så som så med effekten af reklamebrølet. For Mindwork blev først og fremmest skabt i et forsøg på at dække stor efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft til den nordjyske it-verden. Især boomet inden for mobiltelefoner havde nærmest støvsuget ingeniørmarkedet, og samtidig var udenlandske selskaber på strandhugst. Med det resultat at virksomhederne begyndte at jagte hinandens medarbejdere med højere løn som lokkemiddel. Ideen med Mindwork var at trække den modsatte vej. Udviklingsmiljøet i Nordjylland skulle i stedet lokke interessante virksomheder og kvalificerede medarbejdere til landsdelen. Men den mission blev noget anderledes, da it-bølgen tog en dyb vejrtrækning i vinteren 2000/01. Flere af landsdelens spydspidser i den trådløse verden skar voldsomt ned eller lukkede helt. Der var ikke længere det samme behov for at få professionelle folk i stalden, og derfor blev Mindworks opgave også bredt ud, så indsatsen mere kom til at handle om at pleje og markedsføre det bestående udviklingsmiljø. Fra starten blev Mindwork beskrevet som et unikt samarbejde mellem erhvervsliv og offentlige myndigheder. Af det årlige budget på omkring 10 millioner kroner skulle halvdelen komme fra det offentlige, først og fremmest amtet og Region Aalborg, og resten fra de forventede 30-40 medlemsvirksomheder. Ud med logo og direktør I løbet af sit første leveår nåede Mindwork både at skrotte sit oprindelige logo - kendt fra OL-sponsoratet og at udskifte sin første direktør, Lars Kjølby, som blev erstattet med en mere lokalt rodfæstet mand, John Robert Andersen, var udset til at give Mindwork ny dynamik. John Robert Andersen havde i jobbet som informationschef ved Aalborg Kommune spillet en ledende rolle under det første Tall Ships Race i 1999, og under hans ledelse udviklede organisationen sig ved at kaste sig over nye forretningsområder som eksempelvis selskabet Aalborg Erhvervsservice, hvor medlemsvirksomheder enkeltvis eller i flok kunne udføre arbejde, som andre firmaer ønskede at outsource. Mindwork fik et satellit-kontor i Frederikshavn for at komme bredere ud, og et andet indsatsområde bestod i at knytte nye partnerskaber for nordjyske it-firmaer i de asiatiske vækstcentre. Desuden har Mindwork haft stor succes med at introducere nye udenlandske medarbejdere til landsdelen. Samling løb ud i sandet I løbet af 2003 kom der fra NOVI et oplæg om at samle de kræfter, der i hel- og halvoffentlige organer blev brugt på at markedsføre hele landsdelen og tiltrække nye virksomheder. Men fra politisk var man ikke parat til at køre de helt store kanoner i stilling på den konto, og så faldt ideen igen. I stedet fik vi en kommunalreform, som på flere måder tog luften ud af amternes fremtid, og beslutningen om et stort brandingprojekt i Aalborg har også været med til at flytte fokus fra de regionale aktiviteter. Egentlige skurke i forløbet kan man næppe udpege. Ingen har for alvor ytret sig negativt om Mindworks bedrifter. Men måske har det skortet på entusiasmen fra det erhvervsmiljø, som Mindwork var sat til at tjene. I hvert fald har det været umuligt at finde et økonomisk bidrag, der kunne erstatte det de offentlige kroner. Sådan at Mindworks bestyrelse i den sidste ende ikke kunne tage ansvar for et 2005-budget, hvor der manglede trekvart million. Paradoksalt nok kastes håndklædet i ringen samtidig med, at der igen meldes om øget efterspørgsel på it-ingeniører og andre højtuddannede i landsdelen.