Skolelukninger

Den omvendte verden

SKOLESTRUKTUR:Nej, Øster Hurup Skole skal IKKE lukkes til fordel for Skelund Skole Det er fint, at man vil redde sin egen skole, men behøver man pege fingre ad andre?? Det mest rimelige må da være, at man fremhæver de positive ting, man kan tilbyde børnene, og ikke fremhæver andres fejl eller mangler. Ikke at der er nogle mangler ved skolen i Øster Hurup. Det er en super skole, gode lærere og endda med fantastiske omgivelser med strand og vand, som også bliver brugt rigtig meget i undervisningen. I Skelund har man regnet ud, at hvis man lukker Øster Hurup skole og bevarer Skelund Skole, kan man spare 864.000 kr. Dog har man ikke regnet den ekstra buskørsel med, som er en udgift til yderligere 1-2 busser. Hvad koster det? Man har i sin udregning brugt kommunens egne udregninger, det er da ok, men hvordan kan man så hæve udgiften for lav-drift fra 150.000 kr. til 250.000 kr. for Skelund Skole, mens man samtidig ændrer den til 0 kr. i Øster Hurup? Lav-driften i Øster Hurup bliver vel 200.000 kr. Hvem siger, at Øster Hurup skole nemt kan sælges? Man skal lige tænke på, at skole, hal og Multihuset er bygget sammen, og derfor kan en fysisk deling af bygningen være en udfordring. Man har sagt, at hallen i Skelund vil mangle 95.000 kr. om året, hvis skolen lukker. Hvad med Multihuset/hallen i Øster Hurup? Her vil man miste ca. 200.000 kr. Man har i Skelund kun en halv hal. Det vil sige en hal med tre badmintonbaner. Man har søgt om at få renoveret omklædningsrummene flere gange, men har ikke fået penge hertil. Hvad vil det koste? I Øster Hurup har vi en hel hal, nyere, dejlige omklædningsrum. Hallen er bygget sammen med Multihuset og med skolen. Når vores børn møder i skole eller SFO, så tager de deres udesko og overtøj af og kan frit og tørt bevæge sig fra skole til SFO til gymnastiksal til hal til Multihuset. Det er utroligt praktisk, især når det er dårligt vejr. SFO'en i Ø. Hurup bruger både hallen, gymnastiksalen og Multihuset til leg om eftermiddagen, hvis vejret ikke tillader, at man kan komme ud at lege. I Skelund skal man ud, når man skal i hallen, også hvis man skal i SFO'en. SFO'en i Skelund kan rumme ca. 100 børn om eftermiddagen. Hvad så om morgenen? Så vidt jeg er orienteret, så er der p.t. 62 heldagsbørn i SFO'en i Øster Hurup. SFO'en i Skelund er normeret til 35 børn. Man vil bruge skolen i Skelund til SFO om eftermiddagen. Vil det så sige, at om morgenen, hvor skolen skal bruges til skole, så kan man kun have 35 børn i SFO'en. Hvad så med resten? Når alt kommer til alt, og vi ser bort fra byens stolthed/nødvendighed af en skole, så er det vel skolens tilbud og faciliteter for børnene, som kommer i første række. Faciliteterne skal være i orden, både når det gælder undervisningslokaler, men da også når det kommer til idrætsforhold og SFO forhold. Man siger også, at hvis man bevarer Skelund skole, så kan man trække elever til fra vest. Hvorfor gør man så ikke det i dag, da man i Skelund har faldende børnetal og derfor må ty til sammenlæsninger i nogle klasser? Samtidigt har man stigende børnetal på Havbakkeskolen i Øster Hurup. Det er den omvendte verden, at man vil nedlægge en skole, som har rigeligt med elever for at overføre dem til en skole med faldende elevtal. Normalt er det omvendt og nemmere at acceptere. Hobros skoler skal lukke for at overføres til skolen i Valsgaard, idet de mangler elever? Den er der vist ingen, der hopper på. Hvorfor tror man så, det går i den østlige del af kommunen? For noget tid siden holdt vi et møde i Skelund om skolelukningen. Forskellige foreninger var repræsenteret, og vi havde en god dialog, dog blev vi ikke enige om noget. Det tyder det ellers på, når man læser Skelunds høringssvar. Det eneste vi kunne være enige om var, at vi syntes, begge skoler skulle bestå. MEN hvis man vil ændre noget, så skulle man bygge en helt ny skole. Med den model der er lagt op til, vil man ikke spare penge, og så vidt jeg kan se, er der ikke noget sparet i det forslag, Skelund er kommet med. Desuden anbefaler man fra Havbakkeskolens skolebestyrelse, at man bygger en ny skole, da man sommetider synes, det er besværligt at drive en skole på to adresser. Hvordan tror man så, det bliver bedre, hvis man lukker Ø. Hurup afdelingen og flytter den til Skelund? Jeg og mange andre fra både Als og Øster Hurup håber, at hvis man vil lave noget om på vores skoler, så lukker man både Skelund og Øster Hurup skole og bygger en ny skole. Om det er i Als eller i Buddum, det er lige meget. Jeg vil håbe, at man ikke gør noget, da både jeg og mange andre helst ser, at vi både i Skelund og Øster Hurup har en skole, efter byrådet har taget sin beslutning.