USA

Den onde er sluppet løs

Måske er der ikke tale om et fejlskøn. Måske vil fundamentalisten George W. Bush partout invadere det muslimske land Irak for ikke blot at fjerne despoten Saddam Hussein, men være på korstog. Så vil jeg synes, at "den onde" for alvor er sluppet løs. Det forlyder, at der i ly af det amerikanske militær allerede er ankommet fundamentalistiske missionærer til det muslimske land i den hensigt at kristne muslimerne. Som enhver anden, der har læst i Bibelen, ved disse missionærer også, at i landet mellem floderne Eufrat og Tigris lå det bibelske Eden, og så kommer det ikke bag på mig, om amerikanerne har den skjulte hensigt at "befri" området for muslimer. Derefter vil amerikanske fundamentalister kunne drage på pilgrimsfærd til det militært tilbageerobrede Paradis. Går Bush sådanne fundamentalisters ærinde, synes katastrofen bag den militære indsats større, end hvis landet havde beholdt sin diktator. Hans tid vil alligevel snart være omme. Det synes i hvert fald at stå mere og mere klart, at det var på et utilgiveligt fejlskøn, den beslutning blev taget, som førte til dansk deltagelse i den ulykkelige (læs: ukristelige) krig. Danmark kan ikke trække sig ud hurtigt nok. Karl Maksten Rantzausgade 40, Aalborg maksten@mail1.stofanet.dk