Den politiske egoisme er i opbrud

Forventninger til det kommende år: Der er noget, som tyder på at den egoisme, der har præget dansk politik de seneste fire-fem år, er i opbrud.

Samtidig bliver det stadig mere klart, at VK- regeringen ikke overraskende på mange områder arbejder sig stadig længere væk fra hinanden, og det kan resultere i, at de konservative forlader regeringen, eller at vi får et folketingsvalg inden længe. Det skyldes ikke alene, at de konservative på det sociale og økonomiske område er milevidt fra Venstres egoisme, men langt mere alvorligt, at der i Venstres rækker er stadig flere humanister og højskolefolk, der siger fra over partiets politik, herunder skole- og universitetsområdet, men også på flygtningeområdet, hvor stadig flere i den danske befolkning siger fra. Her er Venstres angreb på 10. klasserne på skoleområdet langt det alvorligste, eftersom der nu er lagt en bombe under efterskolerne, der er en unikt konstruktion, som mange lande missunder os, og det vil være katastrofalt, eftersom mange unge har godt af og flytte hjemme fra og sammen med andre unge finde sig selv og deres kommende plads i livet. På det sociale område er loftet over hjælpen til kontanthjælpen for unge sindslidende et område, der viser, at hjertet banker lidt hurtige hos de Konservative end hos Venstre. Konservative foreslår nu, at unge misbrugere og akut, alvorligt syge ikke skal sættes ned i ydelser, men midlertidig førtidspension på prøve, et forslag, der bryder fundamental med Venstres mål om at presse arbejdsløse ægtepar på kontanthjælp til at søge job. Regningen til skatteyderne for kommunalreformen ude i de nye kommuner og regioner vil også nemt kunne blive konfliktstof mellem Venstre og Konservative, eftersom Kommunernes Landsforening er uenige med regeringen om et sparekrav på 2,2 milliarder kroner i 2006. KL står derfor ikke bag det brev, der inden jul sendes ud til kommunerne og hvor halvdelen af beløbet jvf. KL skyldes udgifter til kommunesammenlægninger. Danmarks deltagelse i Irak nærmer sig forhåbentlig snart sin afslutning, således at vi på en mere værdig måde kan få vore soldater hjem igen, end den måde og ikke mindst de begrundelser de kom derned på. Glædelig jul og godt nytår.