Den polske håndværker med til at sikre dansk velfærd

Siden 2004 har EU som bekendt optaget 12 nye Øst- og Centraleuropæiske medlemslande.

Udvidelserne har været synlige for mange danskere, der har mødt nye udenlandske kolleger på deres arbejdspladser. De nye medarbejdere, der yder en prisværdig indsats på arbejdsmarkedet, fremstilles ofte som en trussel mod den danske beskæftigelse og vores velerhvervede rettigheder på arbejdsmarkedet. Men disse antagelser er fejlagtige. Tilgangen af den udenlandske arbejdskraft har tværtimod været afgørende for, at vi har kunne opretholde den positive udvikling som den danske økonomi befinder sig i disse år. Danske virksomheder oplever historiske vækstrater. De fyldte ordrebøger betyder, at virksomhederne efterspørger mere arbejdskraft, og at ledigheden derfor falder. Det er godt for samfundsøkonomien og det er godt for de enkelte familier, der før var ramt af arbejdsløshed. Men den danske ledighed er nu så lav, at virksomhederne ikke længere kan rekruttere medarbejdere med de kvalifikationer de behøver. Det omtales som flaskehalse på arbejdsmarkedet. Flaskehalsene betyder, at virksomhederne må afvise ordrer, der i stedet ender hos deres konkurrenter i udlandet. De danske virksomheders indbyrdes konkurrence om de kvalificerede medarbejdere betyder samtidigt, at der skabes et lønpres, der kan skade den danske konkurrenceevne på lang sigt. Herved risikerer vi at sætte den positive udvikling for beskæftigelsen over styr, til skade for de mange danskere, der har fundet nyt fodfæste på arbejdsmarkedet de senere år. De udenlandske håndværkere, rengøringsassistenter og sygeplejersker er med til at afhjælpe disse flaskehalse og sikre, at dansk økonomi kan blive ved med at vokse. Det er ikke mindst vigtigt i betragtning af, at den store generation af danskere, der blev født umiddelbart efter Anden Verdenskrig, vil forlade arbejdsmarkedet de kommende år. Det er en udfordring, der kun kan løftes, hvis vi er i stand til at tilføre nye hænder til arbejdsmarkedet. Derfor forbedrede et bredt flertal i Folketinget bestående af regeringspartierne, S, SF og de Radikale sidste år aftalen, så det bliver lettere for danske virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft på overenskomstmæssige vilkår. Tilgangen af udenlandsk arbejdskraft er ikke tilstrækkeligt for at sikre, at flaskehalsproblemerne afhjælpes. Derfor har regeringen sammen med skiftende flertal i Folketinget foretaget strukturelle reformer af arbejdsmarkedet. Starthjælpen har øget incitamentet til beskæftigelse blandt nye danske statsborgere. Og tal for Rockwoolfonden viser, at ordningen virker efter hensigten. Herved er ordningen også med til at afhjælpe integrationsproblemer blandt nytilkomne flygtninge og indvandrer. Regeringen har samtidigt sikret mere målrettede aktiveringsforløb for langtidsledige og kræver nu, at personer der modtager kontanthjælp står til rådighed for arbejdsmarkedet. Endelig sikrer det omfattende velfærdsforlig fra sidste år, at vi danskere gradvist trækker os senere tilbage fra arbejdsmarkedet. De forskellige tiltag er med til at sikre, at vi kan bevare et højt velfærdsniveau i en fremtid med flere ældre og stadigt stigende international konkurrence.