Den rigtige vej

Det er en yndet beskæftigelse blandt stort set alle danske partier at kritisere EU’s landbrugsstøtte.

LANDBRUGSSTØTTE:Det er en yndet beskæftigelse blandt stort set alle danske partier at kritisere EU’s landbrugsstøtte. Hver gang man skyder på EU, er håndsrækningen til landbrugserhvervet det store dyr i åbenbaringen, for ordningen smager af planøkonomi og harmonerer dårligt med ambitionen om frie markedsmekanismer. Men det går faktisk den rigtige vej. Oprindelig lagde landbrugsstøtten beslag på halvdelen af EU’s budget, men er nu på 40 pct. Og i 2013 er støtten nede på 33 pct. I dag koster landbrugsstøtten 0,43 pct. af medlemslandenes bruttonationalprodukt, og ordningen bliver billigere i fremtiden. Dette er en fin udvikling. Evolution, men ikke revolution er en konservativ kongstanke, for ting må aldrig gå så hurtigt, at tæppet hives væk under mennesker. De rare penge, vi sparer på landbrugsstøtten, skal gå til innovation og udvikling af vedvarende energi, så EU bliver mere uafhængig af de olie- og gasproducerende lande. Men vi skal ikke glemme, at en landbrugsstøtte af en vis størrelse også giver os nogle fordele, nemlig forsyningssikkerhed, balance mellem land og by og i det hele taget en hjælpende hånd til kultur og liv i landdistrikterne. Det er slet ikke sikkert, at det vil være en fordel for vores verdensdel, at alle de 500 millioner EU-borgere skal bo i store byer.