Planteavl

Den ringeste høst siden 1994

Udbyttet 10 pct. under gennemsnittet for de seneste seks år

Mar­ken er maj­et. Men med det mind­ste ud­byt­te si­den 1994. Foto: Scan­pix

Mar­ken er maj­et. Men med det mind­ste ud­byt­te si­den 1994. Foto: Scan­pix

ÅRHUS:Årets kornhøst forventes kun at blive på 8,2 millioner tons. Det er godt 10 procent mindre end gennemsnittet af de seks foregående år og cirka 400.000 ton lavere end i 2006, oplyser Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret i Skejby. Kornudbyttet ventes at blive det laveste siden 1994, fremgår det af prognosen. Værdien af årets høst kan dog godt blive større end i 2006 - trods lavere udbytter og udgifter til tørring. Baggrunden er de stærkt stigende kornpriser på verdensmarkedet. Tørke og mindre areal I Danmark har især udbyttet af vinterbyg skuffet, hvilket i høj grad skyldes tørken i forsommeren. En anden vigtig forklaring på den mindre kornhøst er, at kornarealet er faldet med 58.000 hektar, svarende til fire procent, i forhold til 2006 som følge af et øget rapsareal, forklarer direktør Carl Åge Petersen fra Landscentret. Høstprognosen bygger på resultater fra de mange markforsøg, som de landøkonomiske foreninger udfører på landmændenes marker for at sikre et godt og opdateret rådgivningsgrundlag. Der mangler stadig høstresultater fra nogle forsøg, og de kan forrykke resultatet en smule. Prognosen er forbundet med nogen usikkerhed, men den har igennem mange år vist sig egnet til at forudsige et høstudbytte tæt på det, som Danmarks Statistik senere på året gør op ud fra landmændenes indberetninger af hektarudbytter. /ritzau/