Den sidste brik i spillet

Det er en trossag om kommunen får indtægter nok

HADSUND: Er der fonde, der vil skyde 5,2 millioner kroner i den del af den nuværende Hadsund Skole, der skal fremstå som kulturinstitutioner, når ombygningen er færdig i 2007? Det tvivler Venstres gruppeformand Mogens Jespersen på, og han ser derfor gerne, at det kommunale budget ændres, sådan at de 5,2 ikke indgår som indtægt. - Det er ikke forsvarligt, sagde han forleden på byrådsmødet, hvor han kritiserede, at Hadsund Kommune bar den usikkerhed med sig i en ny kommune. Borgmester Karl Christensen (S) mindede om, at hele byrådet var enige om den finansieringsmodel, der ligger til grund for realiseringen af Vision Hadsund Skole, hvori de 5,2 millioner kroner indgår. Faktisk som seks millioner kroner, men siden har kommunen modtaget 800.000 kroner fra den EU-finansierede Leader+-ordning. Han argumentere for, at beløbet skal blive på budgettet, fordi dét i sig selv vil motivere til at pengene søges hjem. - Hvis vi bare tager dem af kassen, så bliver det måske sværere at få lettet en bestemt legemsdel og få gjort noget ved det, siger Karl Christensen, der personligt ikke anser det for urealistisk, at målet nås. - Vi har to år til at arbejde på sagen, siger han med henvisning til, at ombygningen af skolen er fastsat til at gå i gang 1. februar 2005 og være færdig to år senere. Han siger videre, at man først nu - hvor projektet er ved at være færdigt i detaljer - for alvor kan gå i gang med at søge de relevante fonde. - Man kan ikke gøre ret meget, hvis man ikke har noget at lægge frem. Når nogen måtte bede om at se et projekt, kan vi jo ikke bare sige, "Jo, vi har tænkt os ...", siger Karl Christensen. Mogens Jespersen bragte også spørgsmålet frem i forbindelse med sidste års budgetlægning, og foreslog da en anden finansieringsmodel. Den ville imidlertid, mener borgmesteren, havde givet kommunen yderligere problemer i forhold til reglerne for EU-udbud, end den allerede havde. Kommunen måtte jo sammen med sin rådgiver udrede 900.000 kroner til byggefirmaet E. Pihl & Søn, der fik medhold i en klage over kommunens ageren i forhold til reglerne. Karl Christensen åbner i øvrigt for, at budgetposteringen kan blive i hvert fald delvist fjernet. Men så skal det ske ved at kommunen selv fastsætter sit skattegrundlag, hvilket Mogens Jespersen og i øvrigt også Johannes Sørensen (T) advarede imod. Det er sådan, at en kommunen, når den lægger budget, enten kan basere indtægsgrundlaget på, hvad staten vil garantere, eller hvad man selv mener det vil blive. Den sidste model anvendes, hvis man vurderer, at borgerne samlet vil tjene mere, end staten garanterer. Hadsund Kommune har vekslet imellem de to modeller, og Karl Christensen medgiver V og T, at der er en usikkerhed forbundet med selvbudgettering. Han åbner alligevel for muligheden for, at Socialdemokraterne vil bruge deres flertal til at gøre dette, hvis der er "faglige og saglige grunde" for det. Dét undersøges p.t. af kommunens økonomiske afdeling. - Så med fare for at modsige mig selv, så kan vi i givet fald reservere pengene til den omtalte postering. - Med fare for at miste motivationen? - Jeg sagde jo, at jeg risikerede at modsige mig selv, siger borgmesteren.