Lokalpolitik

Den sidste byggegrund er solgt

Både private og kommunale grunde i Sæby revet væk - det er kommet bag på byrådet

Der er ikke flere byggegrunde tilbage i udstykningen på Virkelyst. Her er der på kort tid solgt 20 parcelhusgrunde.foto: eva Seider

Der er ikke flere byggegrunde tilbage i udstykningen på Virkelyst. Her er der på kort tid solgt 20 parcelhusgrunde.foto: eva Seider

SÆBY:Sæby er netop nu den kommende storkommunes væktområde. Mens befolkningstallet falder i både Frederikshavn og Skagen, stiger det svagt i Sæby. Og formentlig kunne stigningen have været mere markant. Potentielle husbyggere står således i kø for at få en byggegrund i Sæby. Problemet er bare, at der ikke er en eneste grund tilbage. Hverken kommunal eller privat. Melde pas Den kendsgerning er kommet helt bag på de folkevalgte. - Jeg er både glad og lidt ærgerlig over situationen. Det er skønt, at så mange mennesker gerne vil flytte til Sæby. Denne interesse havde vi ikke regnet med i byrådet, så vi er blevet taget lidt på sengen, fortæller borgmester Folmer Hansen (V). Samtlige grunde i de kommunale udstykninger langs Boelsmindevej er solgt, og grundene i den nyeste udstykning på Rebslagervej blev revet væk. - Vi har desværre den seneste tid måttet melde pas til mange, der gerne vil købe en grund i Sæby. Vi har kunnet henvise til en privat udstykning på Virkelyst, men her er der heller ingen grunde tilbage. Så vi er p.t. i den situation, at der ikke er en eneste byggegrund til salg i byen, konstaterer borgmesteren. Han har en lang liste af potentielle huskøbere at ringe til, når der atter er grunde i byen, så alt tyder på, at der også vil være rift om de kommende udstykninger i Sæby. i den seneste tid har kommunen solgt cirka 20 byggegrunde, og det samme antal har Lars Sørensen, der har udstykningen på Virkelyst, afsat til byggelystne. I den kommende tid skal der altså opføres omkring 40 nye enfamiliehuse i Sæby samtidig med, at der stadig bygges på livet løs i udstykningerne langs Boelsmindevej. Ifølge Folmer Hansen er en del af husbyggerne tilflyttere fra Frederikshavn og Skagen, men der er også folk, der flytter til fra andre landsdele. En stor del af de nye borgere er børnefamilier. Det kan man mærke i byens børnehaver. Folmer Hansen nævner de høje huspriser i Skagen som et bud på, hvorfor en del skagboer flytter til Sæby. Samtidig fremhæver han Sæbys bymiljø og havn som faktorer, der trækker nye borgere til. - Forskning viser, at det ikke er et højt kommunalt serviceniveau, der trækker nye borgere til. Det gør derimod et dejligt og idyllisk bymiljø, pæne torve og blomster. Folk vil gerne flytte til en by, hvor der er pænt og rent og ordnede forhold, og her står Sæby stærkt, siger Folmer Hansen. Også andelsboligprojekterne i Sæby har godt fat i køberne. Der er rift om de kommende andelsboliger i Slotsparken, der ligger i vestbyen ikke langt fra Sæbygård. Andelsboligerne, der skal opføres på Sæby gl. Skoles sportsplads, blev solgt på seks timer, og også de 25 boliger, der skal opføres på grund, hvor den gamle skole lå, er solgt. Så Sæbys befolkningstal vil altså vokse de kommende år - en vækst, der som oplyst tidligere i artiklen allerede så småt er i gang.