EMNER

Den slidte bro holder endnu

Banestyrelsen træder vande og vil forhandle med kommunen i 2005

TOBBERUP:For over snart halvandet år siden forsøgte Banestyrelsen at aflive en bro. Det er den lille gangbro over banen ved Tobberup, som siden 1940 har været bindeled mellem husene på de to sider af den gennemskærende, jyske længdebane. Broen trænger til vedligeholdelse, men det koster Banestyrelsen en del blot at holde passagen i nødtørftig stand. De penge vil Banestyrelsen gerne spare al den stund, etatens eksperter vurderer, at broen godt kan undværes. Man henviser til, at der kun er 300 meter til broen på Aalborgvej, og at gangbroen ikke benyttes ret meget. Men langt de fleste borgere i den lille landsby er kede af at miste deres bro. De samlede underskrifter ind, og Hobro Kommune bakkede op. Teknisk udvalg erklærede over for Banestyrelsen, at man ikke er interesseret i at få sløjfet den lille trafikåre over jernbanen. - I hele 2004 er der ikke sket noget i sagen. Men engang i det nye år vil vi genoptage forhandlingerne med Hobro Kommune, oplyser pressemedarbejder Henrik Strunge fra Banestyrelsen. Selv om broen er i dårlig stand, har Banestyrelsen ikke ofret penge eller energi på forbedringer de seneste par år. - Der mangler et par trin i trappen, men vi vurderer, at tilstanden er sikkerhedsmæssigt forsvarlig, siger Henrik Strunge. I gamle dage havde Tobberup en baneoverskæring. Da den blev nedlagt i 1940, fik byen i stedet sin bro, så beboerne på Hobro-siden kunne komme over til landsbyen, der tidligere havde butik. Broen bruges også som smutvej, hvis man vil gå eller cykle til Hobro.