Den sorte Diabas - igen

Lokalpolitik 1. May 2007 04:00

SKULPTUR: Karl Aage Jespersen stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af Jammerbugt Kommunes behandling af sagen om den sorte diabas - Det er fortsat administrationens opfattelse, at Gunhild Bach Nielsen jævnfør den kommunale styrelseslov og Jammerbugt Kommunes forretningsorden havde ret til at få sagen om den sorte diabas på kommunalbestyrelsens dagsorden. I Den Kommunale styrelseslov § 11 som handler om, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer har en initiativret står følgende: Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for denne indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. I Jammerbugt Kommunes forretningsorden er det i § 3 præciseret: Hvis et medlem senest 8 dage før et ordinært møde skriftligt har bedt om at få en sag behandlet, sætter borgmesteren sagen på dagsordenen ved førstkommende møde. Endelig spiller det naturligvis en rolle for sagens genoptagelse, at Jammerbugt Kommune er en ny formel kommunal enhed. Ovennævnte er baggrunden for at sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 19. april.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...